AF Gruppen

AF Gruppen med rekordhøy ordrereserve og godt resultat

Del

AF Gruppen forsetter å vokse lønnsomt med en rekordhøy ordreinngang og en resultatmargin på 7,5 % i kvartalet. Samtidig har sykefraværet aldri vært lavere.

Dam Svartavatn, Rogaland. Foto: Alf I. Bringedal/AF Gruppen
Dam Svartavatn, Rogaland. Foto: Alf I. Bringedal/AF Gruppen

AF Gruppens omsetning var MNOK 3 347 (3 170) i 2. kvartal og 6 009 (5 877) i 1. halvår. Resultat før skatt ble MNOK 250 (249) i 2. kvartal og MNOK 393 (435) i 1. halvår. Resultatmarginen ble 7,5 % (7,8 %) i 2. kvartal og 6,5 % (7,4 %) i 1. halvår.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egen organisasjon. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 1,4(0,7). I 1. halvår 2017 var H-verdien 1,2 (1,3).

I 2. kvartal var sykefraværet 2,8% (3,3 %), og for 1. halvår var det 3,2 % (3,8 %).

Sterk ordreinngang i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.17 på MNOK 18 928 (11 626). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 203 (190) i 2. kvartal og MNOK 619 (342) i 1. halvår.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.06.17 netto rentebærende fordringer på MNOK 698 (300).

-  AF Gruppen leverer et solid kvartalsresultat. Den sterke ordreinngangen og konsernets finansielle posisjon gir et godt grunnlag for å realisere vekststrategien frem mot 2020. Den rekordhøye ordrereserven  viser at kundene etterspør vår kompetanse og våre tjenester.

Evnen til å være nysgjerrig og se etter muligheter er en del av AF-kulturen. Det er entreprenørånden og gjennomføringsevnen som gir AF Gruppen konkurransekraft og gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver. Det siste halvåret har vi fått med oss flere nye på laget, og nå består AF av ca. 3 600 medarbeidere. Evnen til å formidle våre kjerneverdier vil være avgjørende for å opprettholde en sterk og tydelig kultur og samtidig oppnå lønnsom vekst.

En helt sentral del av AF-kulturen er arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Dette ligger til grunn for all vår drift. Derfor er det inspirerende å se at vi både leverer solide økonomiske resultater og ivaretar helsen til våre medarbeidere. Vårt gode og forebyggende sikkerhets- og helsearbeid skal være like tydelig i verdiskapingen fremover, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Kontakter

Bilder

Dam Svartavatn, Rogaland. Foto: Alf I. Bringedal/AF Gruppen
Dam Svartavatn, Rogaland. Foto: Alf I. Bringedal/AF Gruppen
Last ned bilde

Lenker

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for 12 mrd kroner i 2016 og har i dag ca 3100 medarbeidere. AF Gruppen  er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på.

www.afgruppen.no

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom