AF Gruppen

AF Gruppen med nytt milliardresultat

Del

AF Gruppen (AFG) leverer også i 2016 et milliardresultat og selskapet har en historisk høy ordrereserve. God drift og en sterk finansiell posisjon gir et godt fundament for videre vekst.

Omsetningen i 2016 var MNOK 11 876 (12 398). Foreløpig resultat før skatt for 2016 var MNOK 1 040 (1 004), tilsvarende en resultatmargin på 8,8 % (8,1 %).

Omsetning for 4. kvartal var MNOK 2 892 (3 509). Resultat før skatt i 4. kvartal var MNOK 340 (382) tilsvarende en resultatmargin i kvartalet på 11,8 % (10,9 %).

AF Gruppens ordrereserve var MNOK 15 332 (11 183).Kontantstrøm fra driften ble MNOK 306 (395) i 4. kvartal og MNOK 822 (1 418) i 2016.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken.H-verdien for 4. kvartal var 0,8 (1,0). For 2016 var H-verdien 1,3 (1,0). Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,8 % (3,5 %). For 2016 var sykefraværet 3,7 % (3,7 %).

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon og konsernet hadde pr. 31.12.16 netto rentebærende fordringer på MNOK 606 (593). For 2016 er det foreslått et utbytte for 1. halvår på NOK 5,00 (5,00) per aksje.

Avtalen om kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entreprenad AB ble gjennomført 9. februar 2017. Kanonaden Entreprenad AB og dets datterselskaper hadde en omsetning i 2016 på MSEK 708 og har 188 ansatte.

-  AF Gruppen har en historisk høy ordreinngang og våre medarbeidere fortsetter å levere imponerende resultater. Høy ordrereserve, god drift og en sterk finansiell posisjon gir oss et godt fundament for å realisere strategien frem mot 2020. Oppkjøpet i Kanonaden Entreprenad er ett steg i denne strategien og styrker vår tilstedeværelse i Sverige. Sentralt i vår kultur er fokuset på helse, miljø og sikkerhet. Målet om null arbeidsrelatert fravær setter standarden for all vår drift. Ambisjoner om videre lønnsom vekst følges derfor av et sterkt ledelsesfokus på helse og sikkerhet, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

AF Gruppen 4. kvartal 2016. Foreløpig resultat 2016

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for ca. 12 mrd kroner i 2016 og har i dag ca. 3200 medarbeidere. AF Gruppen  er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på.

www.afgruppen.no

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom