AF Gruppen

AF Gruppen med kraftig vekst og solid resultat

Del

AF Gruppen (AFG) leverer et godt resultat for 4. kvartal og 2017. Omsetningen for 2017 økte med 15,4 % til MNOK 13 704 og resultatmarginen for året ble solide 6,8 %.

Omsetningen for 4. kvartal var MNOK 4 296 (2 892) og resultat før skatt ble MNOK 310 (340). Dette ga en resultatmargin på 7,2 % (11,8 %).

AF Gruppens omsetning i 2017 var MNOK 13 704 (11 876). Foreløpig resultat før skatt for 2017 var MNOK 935 (1 040), tilsvarende en resultatmargin på 6,8 % (8,8 %).

God ordreinngang i 2017 ga en ordrereserve på MNOK 19 773 (15 332) ved utgangen av året.

Anleggsmarkedet i Norge er godt med et stort utbud av prosjekter. Anlegg hadde i 2017 oppstart av mange nye prosjekter, men leverte likevel et solid resultat. Anlegg hadde en omsetning i 2017 på MNOK 4 478 (3 368) med et tilhørende resultat før skatt på MNOK 311 (475). Bygg har hatt en betydelig vekst i omsetning og fikk et godt resultat med noen regionale forskjeller. Omsetningen i 2017 endte på MNOK 8 041 (6 688) med et resultat før skatt på MNOK 493 (498). Eiendom har stor aktivitet og mange prosjekter under oppføring. Dette ga gode resultater for 2017. Et avventende boligmarked påvirker antall nye igangsettelser av boligprosjekter og gir en oppbremsing i salgstakten for nye boliger. Eiendom hadde i 2017 et resultat før skatt på MNOK 75 (30).

For både Miljø og Energi er markedet godt. Begge virksomhetsområdene leverte gode resultater for 2017 og har en solid ordrereserve. Miljø hadde en omsetning i 2017 på MNOK 601 (729) med et resultat før skatt på MNOK 45 (42). Energi omsatte for MNOK 244 (177) i 2017 og leverte et resultat før skatt på MNOK 22 (16).

Lave oljepriser gjennom 2017 har gitt et utfordrende marked for oljerelatert virksomhet. Markedet for fjerning og gjenvinning av oljeplattformer er preget av sterk konkurranse og få riveprosjekter med gjennomføring i 2018 og 2019. Offshore leverte likevel et godt resultat for 2017. Omsetningen i 2017 ble MNOK 664 (1 014) og resultat før skatt ble MNOK 49 (94).

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 325 (306) i 4. kvartal og MNOK 1 354 (822) i 2017. AF Gruppen hadde per 31.12.17 netto rentebærende fordringer på MNOK 1 210 (606). Styret foreslår et utbytte på NOK 5,00 (5,00) per aksje for 1. halvår 2018.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 4. kvartal var 1,1 (0,8). For 2017 var H-verdien 1,1 (1,3).

 AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 4. kvartal var 3,0 % (3,8 %) og for 2017 var det 3,0 % (3,7 %).

- AF Gruppen fortsetter å vokse og leverer gode resultater innenfor alle virksomhetsområdene. Vår sterke finansielle posisjon og ordreinngangen er et godt utgangspunkt for å nå målene i vekststrategien. For å legge til rette for vekst i Sverige skal all svensk virksomhet samles i ett felles virksomhetsområde med en tydelig organisering og ledelse. Den finansielle rapporteringen vil endres tilsvarende fra og med første kvartal 2018. For 2017 var omsetningen i Sverige NOK 1,5 mrd. og resultat før skatt MNOK 67.

Det er inspirerende å se at vi i et år med kraftig vekst både oppnår solide økonomiske resultater og ivaretar helsen og trivselen til våre ansatte. Årets medarbeiderundersøkelse viser en rekordhøy tilfredshet med AF Gruppen som arbeidsgiver. Dette er et konkurransefortrinn og gjør oss attraktive overfor både dyktige ledere og fagpersoner. Veksten gjør at de ansatte får nye muligheter og utfordringer og er over tid en viktig faktor i medarbeiderutviklingen. Slik skaper vi et konkurransedyktig AF.

Tydelige kjerneverdier og systematisk arbeid med risikostyring og helse, miljø og sikkerhet er en del av AF-kulturen og vil fortsatt styre våre valg. Det er gledelig å se at vi har et rekordlavt sykefravær for 2017 som er godt under snittet for bransjen.

Vi har et veldig godt utgangspunkt for 2018 og er på rett vei til å nå ambisjonen om å vokse lønnsomt til en omsetning på 20 milliarder kroner i 2020, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

 

Kontakter

Bilder

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for 12 mrd kroner i 2016 og har i dag ca 3800 medarbeidere. AF Gruppen  er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på.

www.afgruppen.no

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom