ACCIONA

ACCIONA LADER BATTERIENE FOR ET FORNYBART KRAFTSYSTEM

Del

Acciona’s energidivisjon har tatt viktige nye skritt på veien mot et fornybart energisystem ved å utvikle lagringsløsninger for vindkraft som øker fleksibiliteten og gir en langt tryggere og mer stabil strømforsyning.

Anlegget er knyttet til ACCIONAs test-vindpark Barasoain i Navarra i Nord-Spania, men løsningen skal også benyttes for selskapets kommersielle vindparker. Systemet går i all enkelhet ut på å installere store batterier med kapasitet til å jevne ut forskjellene mellom tilbud fra vindkraftanlegget og etterspørsel fra markedet.

Europa er i ferd med å gjennomgå en storstilt omlegging fra fossile elektrisitetskilder til fornybare, men hverken vind eller sol kan tilpasses forbruk på samme måte som et vannmagasin eller et kullkraftverk. Det problemet jobber nå ACCIONA med å løse ved vindparken Barasoain. Batteriene, som i likhet med vindmøllene er koblet rett på nettet, er lagret i separate beholdere. Et 1 MW/0,39MWh batteri med rask reaksjonstid som kan opprettholde 1MW over en periode på 20 minutter, og ett 0,7 MW/0,7MWh batteri med tregere responstid, men større autonomi, som kan besørge 0,7 MW i én time. Begge batteriene er basert på Li-Ion Samsung SDI-teknologi og er koblet opp til en av de fem vindturbinene i ACCIONAs testpark, en turbin på tre MW av typen AW116/3000. Dermed kan batteriene absorbere strøm når vindmøllene produserer mer enn hva som etterspørres, og deretter pumpe den lagrede strømmen ut i nettet hvis vinden løyer eller etterspørselen stiger.

I tillegg har ACCIONA utviklet software som kan brukes til å simulere lagringsbehov ved eksisterende eller prosjekterte fornybare kraftverk. Med programmet, som har vunnet Eolo-prisen for innovasjon av den spanske vindkraftforeningen, kan man beregne og optimalisere batteribehov med utgangspunkt i tekniske, økonomiske og strategiske aspekter, mens man samtidig tar høyde for behov og produksjons- og nettkapasitet.
Batteriløsningen er ennå på et tidlig stadium. Men løsningen viser at batterier kan spille en rolle i større kraftproduksjon, ikke bare i husholdningsløsninger eller i områder med begrenset eller ingen nettilknytning. Prognoser peker i retning av at man om noen år vil kunne øke energilagring i batterier fra dagens kapasitet på 360 MW til opp mot 14 000 MW. Det vil være et vesentlig bidrag til fornybarsatsingen i Europa.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om ACCIONA

ACCIONA er et spansk entreprenør- og energiselskap med 33 000 ansatte fordelt på virksomhet i mer enn 30 land. Selskapets infrastrukturdivisjon er totalleverandør av store, komplekse infrastrukturprosjekter innen transport (vei, bane, havner, broer, tuneller) vannforsyning og kraftproduksjon. ACCIONAs energidivisjonen planlegger, designer, bygger og driver ulike fornybarprosjekter, både egne og for tredjepart, og selger også fornybar kraft i markedet.

I Norge er ACCIONA tilstede gjennom sin infrastrukturdivisjon. Som en del av et Joint
Venture med det italienske entreprenørselskapet Ghella, ble ACCIONA i 2015 tildelt
hoveddelen av tunnelarbeidet på Follobanen, det største samferdselsprosjektet i Norge.

Følg saker fra ACCIONA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ACCIONA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ACCIONA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom