Abbott

Abbott’s FREESTYLE® LIBRE 2 lanseres snart i Norge

Del

Abbott’s FreeStyle® Libre 2 blir nå gjort tilgjengelig for en utvalgt gruppe diabetikere i Norge, gjennom en nasjonal avtale med Sykehusinnkjøp. Samtidig er det ingen snarlig løsning i sikte for allmenn refusjon av Flash glukosemålesystemet til personer med diabetes, snart 5 år etter lansering.

FreeStyle Libre 2kontinuerlig glukosemonitorering Det nye systemet bruker Bluetooth-teknologi som gir muligheter til en valgfri alarm-funksjonalitet. Systemet leser av glukosenivåene via en sensor som bæres på baksiden av overarmen i opptil 14 dager. Dette tar bort behovet av regelmessige fingerstikk. FreeStyle Libre 2-teknologien åpner for at folk med diabetes, og spesielt de som har behov for glukosealarmer, kan velge om de skal bli varslet når de opplever for lave eller for høye glukosenivåer. De som ikke ønsker varslingen, kan velge å slå den av.

FreeStyle Libre 2 har også en teknisk funksjon som varsler brukeren om signaltap (f.eks. når sensoren ikke kommuniserer med avleseren). I slike tilfeller vil systemet varsle brukeren via lyd eller vibrasjon. Brukeren kan lese av sensoren så ofte man vil for å se glukosenivå, trender og mønstre samt åtte timers historikk.

FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

Hva betyr anbudstildelingen fra Sykehusinnkjøp HF for personer med diabetes i Norge?

I praksis betyr dette at personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov. Majoriteten av personer med type 1-diabetes får i dag ikke tilbud om kontinuerlig glukosemålingsutstyr, og majoriteten av personer med diabetes får ikke tilbud om oppfølging på sykehus.

Anbudet kan man lese mer om her: https://sykehusinnkjop.no/nyheter/tildeling-er-gjennomfort-i-anskaffelsen-av-insulinpumper-og-cgm-systemer

FreeStyle Libre – Flash Glukosemonitorering

FreeStyle Libre-systemene er verdensledende innen sensorbasert glukosemonitorer. Det er utviklet som en erstatning for SMBG (blodglukosemåling av pasienten selv). Hele 1,3 millioner mennesker i 44 land bruker i dag FreeStyle Libre. Abbott har delvis eller fullstendig refusjon for FreeStyle Libre i 31 land, herunder i Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Japan, Canada og i USA. FreeStyle Libre har ikke refusjon i Norge og kan kun kjøpes gjennom www.FreeStylelibre.no.

Selv om FreeStyle Libre 2 nå kan tas i bruk på norske sykehus, har diabetikere i Norge ingen selvbestemmelse for tildeling av system til egenmåling av glukose. I juni 2016 søkte Abbott om opptak for FreeStyle Libre til Helfos pris- og produktliste for diabetesutstyr. Søknaden er ennå ikke behandlet av Helfo. FreeStyle Libre er siden 2016 diskutert i Stortinget gjentatte ganger, og stortingsrepresentanter fra flere partier har tatt til orde for at FreeStyle Libre bør håndteres av Helfo.

 

Hva betyr en eventuell HELFO refusjon av Flash glukosemåling for personer med diabetes i Norge?

I praksis betyr dette at personer med diabetes kan henvende seg til sin fastlege og få forskrevet glukosemonitoreringsutstyr. Man får altså en rett gjennom blåreseptforskriften til slikt utsyr om man er diagnostisert med diabetes. For personer med diabetes betyr dette en rett til et liv uten regelmessige fingerstikk, og en rett til å selv velge det utstyret som best ivaretar ens egenbehandling i hverdagen. Helfo-refusjon betyr at personer med diabetes kan få glukosemålere forskrevet av fastlegen og utlevert gjennom apotek. Det er kun urinsticks og blodglukosestrimler (krever blodprøve) som refunderes for personer med diabetes av Helfo i dag.

 

Mer informasjon om det første Flash glukosemålesystemet kan lastes ned her: https://FreeStylediabetes.no/

Nøkkelord

Kontakter

Harald Arnesen at Burson Cohn & Wolfe
Mobil: +47 952 75 186

Lenker

Om Abbott

Abbott er en ledende global helseaktør som hjelper mennesker til fullverdige liv i 160 land, gjennom 103 000 ansatte. Vår portefølje av produkter er ledende innenfor diagnostikk, medisinsk utstyr, kosttilskudd og medisiner.

Følg saker fra Abbott

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abbott på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.