ABB

ABB leverer til framtidens strømnett i Stavanger

Del

ABB bidrar med smarte nettstasjoner når Lyse Elnett skal bygge og teste ut framtidens strømnett gjennom et Enova-støttet pilotprosjekt i Stavanger og Sandnes.

Pilotområdet for smartgridprosjektet til Lyse Elnett ligger til venstre for Vågen i Stavanger sentrum. (Foto: Espen Schiager/Lyse)
Pilotområdet for smartgridprosjektet til Lyse Elnett ligger til venstre for Vågen i Stavanger sentrum. (Foto: Espen Schiager/Lyse)

Lyse Elnett har fått 15 millioner kroner i støtte fra Enova til et prosjekt hvor 30 nettstasjoner i Stavanger og Sandnes blir helautomatiske ved hjelp av ny teknologi.

- Det er veldig kjekt at vi med støtte fra Enova kan gå i gang med å bygge framtidens strømnett i vår region. Vi får muligheten til å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kundene i et større område, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Lyse Elnett har tidligere inngått en intensjonsavtale med ABB om industrielt samarbeid for bruk av smartgrid-teknologi. Det er ABBs fabrikk for mellomspenningsprodukter i Skien som skal levere de nye «smarte» ringkabelanleggene, samt lavspenningstavler og transformatorer, som skal settes inn i nettstasjonene.

- Vi ser fram til å samarbeide med Lyse Elnett om å utvikle et effektivt og fleksibelt strømnett, som er en forutsetning for å realisere fornybarsamfunnet. Utrustet med den nyeste smartgrid-teknologien kan nettstasjonene overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen til Lyse, som også benytter Scada-løsninger fra ABB. Dette storskala pilotprosjektet er en milepæl for hele kraftbransjen og et godt eksempel på hvordan Enova-støtte utløser investeringer i energieffektiv infrastruktur for fornybar kraft og samtidig bidrar til verdiskaping for norsk industri, sier smartgridansvarlig Stian Reite i ABB.

Mer intelligent strømnett

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer «intelligent» fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Det er første gang smartgrid-teknologi blir testet ut i så stor skala i Norge. Det største testområdet er i Stavanger sentrum med 25 nettstasjoner. Nettstasjonene er knutepunkt i distribusjonsnettet som sørger for at strømmen har rett spenningsnivå fram til kunder. I området i Stavanger sentrum er det totalt 1300 kunder. Det er en høy andel næringskunder, hvorav cirka 120 kunder har et forbruk over 100 000 kWh. Det skal også være et satellittområde i Sandnes med fem nettstasjoner.

- Det skal bli både spennende og interessant å følge dette prosjektet. Løsningen kan redusere energitapet i strømnettet betydelig. Skal vi møte fremtidens kraftbehov er vi avhengige av innovative aktører som går foran - og bidrar til at også strømnettet blir mer energieffektivt. Smartgrid-utviklingen er inne i en fase hvor det er viktig at løsninger demonstreres i større skala for å utvikle metodikk og synliggjøre fordelene med en slik løsning. Vi er glade for at vi med vår investeringsstøtte kan bidra til at nettopp et slikt demonstrasjonsprosjekt blir gjennomført. Erfaringene fra Stavanger vil bidra til at nettselskapene kan ta i bruk denne typen løsninger tidligere enn de ellers ville gjort, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

Skal oppnå energibesparelser

I prosjektet vil det være mulig å få ut sanntidsdata som viser forbruk, effekttopper og ledig kapasitet i distribusjonsnettet. Dersom det oppstår en feil i strømnettet i området vil teknologien i nettstasjonene sørge for automatisk omkobling slik at kundene likevel har strøm. I prosjektet er det også ønskelig å se på løsninger for landstrøm til skip og hvordan et økt antall elbiler og hurtiglading av disse påvirker strømnettet. Et annet tema vil være egenproduksjon av strøm fra solcelle og hvordan batteripakker i kombinasjon med hurtiglagring kan nøytralisere utfordringer knyttet til forbrukstopper. 30 næringskunder blir invitert til å delta i prosjektet.

- Vårt mål og ambisjon er å oppnå energibesparelser dels direkte i strømnettet gjennom for eksempel redusert tap i strømnettet og dels indirekte gjennom å legge til rette for økt samhandling med kunder og anvendelse av ny teknologi for styring av strømforbruk. Et annet viktig mål er å øke leveringssikkerheten ytterligere, sier Åshild Helland.

Om Lyse Elnett

Lyse Elnett er nettselskapet i 11 kommuner på Jæren og i Ryfylke. Selskapet har nær 135.000 nettkunder og rundt 13.000 kilometer linjer og kabler. I tillegg til å eie distribusjonsnettet eier Lyse Elnett også regionalnettet i Sør-Rogaland. Det er 115 ansatte i selskapet som har sitt hovedkontor i Sandnes kommune.

Avdelingsleder Åshild Helland, mobil: +47 93 48 87 39
Administrerende direktør Torbjørn Johnsen, mobil: +47 93 48 81 10

Om Enova

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet. Enova eies av Olje- og energidepartementet og er lokalisert i Trondheim.

Seniorrådgiver Merete Knain, mobil: +47 95 20 27 71
Rådgiver kommunikasjon Espen Sletvold, mobil: +47 97 12 81 88 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Pilotområdet for smartgridprosjektet til Lyse Elnett ligger til venstre for Vågen i Stavanger sentrum. (Foto: Espen Schiager/Lyse)
Pilotområdet for smartgridprosjektet til Lyse Elnett ligger til venstre for Vågen i Stavanger sentrum. (Foto: Espen Schiager/Lyse)
Last ned bilde
Enova har gitt støtte til smartgridprosjektet til Lyse Elnett i Stavanger og Sandnes, hvor ABB er en sentral teknologileverandør av smarte nettstasjoner. Her ser vi seniorrådgiver Merete Knain (Enova), avdelingsleder Åshild Helland (Lyse Elnett) og smartgridansvarlig Stian Reite (ABB).
Enova har gitt støtte til smartgridprosjektet til Lyse Elnett i Stavanger og Sandnes, hvor ABB er en sentral teknologileverandør av smarte nettstasjoner. Her ser vi seniorrådgiver Merete Knain (Enova), avdelingsleder Åshild Helland (Lyse Elnett) og smartgridansvarlig Stian Reite (ABB).
Last ned bilde
Et smart ringkabelanlegg fra ABB er en komponent i fremtidens distribusjonsnett.
Et smart ringkabelanlegg fra ABB er en komponent i fremtidens distribusjonsnett.
Last ned bilde

Lenker

Om ABB

ABB
ABB
Bergerveien 12
1396 Billingstad

22 87 20 00http://www.abb.no
ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 500 ansatte og hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i 2014. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i cirka 100 land.

Følg saker fra ABB

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ABB

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom