Norsk Friluftsliv

9 millimeter sykkelvei pr innbygger

Del

Statens milliardsatsing på sykkelveier langs riksveier i 2016 gir bare 49 km, eller ca 9,4 millimeter pr innbygger. – 9 millimeter sykkelvei kan ikke kalles en satsing, mener Norsk Friluftsliv.

Sykkel som fremkomstmiddel har gode effekter for helsa, klimaet og reduserer trafikkbelastning i byer og tettsteder. Det er bred politisk enighet om å fremme sykkel som transportmiddel, men i praksis gis biler forkjørsrett når pengene fordeles.

– 9,4 millimeter sykkelvei er flaut, pinlig og kan ikke kalles en satsing. Alle som leser statens budsjettprioriteringer ser at det vil bli enda mer bilkjøring og enda trangere om plassen i tettsteder og i gater der folk bor, fordi fremkommelighet med bil prioriteres. Dette er ikke en satsing som løfter folkehelsen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Syklistene trenger trygghet
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nå tatt et godt initiativ overfor kommunene for å utrede om det er mulig å lage sykkelveier rimeligere enn i dag langs riksveinettet. Dette er nødvendig. Men den store utfordringen er langs kommune -og fylkesveinettet, for det er der folk bor det er størst behov for trygge gang- og sykkelveier.

– Men dersom kostnadskutt medfører mer blandet trafikk og dårligere fremkommelighet for syklister, så vil de med mest behov, fortsatt oppleve sykling utrygt og vegre seg for å konkurrere om plassen med bilister. Målet er å få flere til å sykle. Da er det helt avgjørende at syklistene føler seg trygge, sier Heimdal.

Heimdal mener at Norge trenger en kraftig mental-endring blant politikere og arealplanleggere.

– Framtidens samferdselsløsninger i byer og tettsteder må starte med å planlegge hvordan miljøvennlig gange og sykling skal løses, deretter kollektivtransport. Så får man se hvor mye plass og penger det er igjen for å få bilene fram.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv
Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom