Institutt for samfunnsforskningInstitutt for samfunnsforskning

8. mars: Kontakt en forsker

Del

Trenger du en ekspertuttalelse om kjønn og likestilling? Se denne oversikten over hva våre forskere kan bidra med av fagkunnskap under 8. mars-uka.

KUNNSKAPSBASERT DEBATT: Rundt 8. mars uttaler mange ISF-forskere seg i media.
KUNNSKAPSBASERT DEBATT: Rundt 8. mars uttaler mange ISF-forskere seg i media.

Ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har vi forsket på likestilling og kjønn siden 1950-tallet. CORE – Senter likestillingsforskning på instituttet har de siste årene spilt en sentral rolle på feltet.

I oversikten under finner du forskere som dekker områder som lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, kjønnsforskjeller i ledelse og toppledelse, foreldrepermisjon, kjønnsdeling i utdanningen, det kjønnsdelte arbeidslivet, og familiepolitikk.

Ta gjerne kontakt med en av våre pressekontakter, Hallvard eller Christina, ved spørsmål eller andre tema du ønsker en ekspertuttalelse om.

Mari Teigen

482 07 137
mari.teigen@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Ta kontakt på telefon eller e-post.

Mari Teigen er leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Teigen forsker på tema som kjønn og ledelse, toppledelse, kjønnsdelt arbeidsliv, likestillingspolitikk nasjonalt og internasjonalt, kjønnskvotering i bedriftsstyrer, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i forskning og innovasjon, og familiepolitikk.

Les mer og se oversikt over forskningen til Mari Teigen.

Liza Reisel

975 71 460
liza.reisel@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post.

Liza Reisel er forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon. Reisel forsker på tema som kjønnsdelte utdanningsvalg, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, og likestillingslovgivning.

Les mer og se oversikt over forskningen til Liza Reisel.

Kjersti Misje Østbakken

991 62 556
k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post. 8. mars er jeg tilgjengelig etter kl. 12.

Kjersti Misje Østbakken forsker på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, kjønnsforskjeller i sykefravær, og foreldrepermisjon.

Les mer og se oversikt over forskningen til Kjersti Misje Østbakken.

Pål Schøne

986 22 125
pal.schone@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post. 7. mars er jeg tilgjengelig etter kl. 14, 8. mars til kl. 11.

Pål Schøne forsker på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, kjønnsforskjeller i ledelse, og familiepolitikk.

Les mer og se oversikt over forskningen til Pål Schøne.

Ragni Hege Kitterød

950 50 375
hege.kitterod@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post. Ledig for presseuttalelser til og med 7. mars.

Ragni Hege Kitterød forsker på foreldrepermisjon, kjønnsforskjeller i pensjon, familiepolitikk og kjønnsdeling i arbeidslivet.

Les mer og se oversikt over forskningen til Hege Kitterød.

Se også:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KUNNSKAPSBASERT DEBATT: Rundt 8. mars uttaler mange ISF-forskere seg i media.
KUNNSKAPSBASERT DEBATT: Rundt 8. mars uttaler mange ISF-forskere seg i media.
Last ned bilde

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00

http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom