Norsk Friluftsliv

75 prosent av norske kommuner negativ til regjeringens vannscooter-forslag

Del

En fersk undersøkelse viser at hele 75 prosent av landets kommuner ikke ønsker å likestille vannscooter med båt. Nærmere én av fire ønsker ikke å ha vannscooter i sin kommune.

STERKT SIGNAL: - Dette er et veldig sterkt signal, som jeg håper regjeringen tar på alvor, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv, om kommunenes holdning til frislipp av vannscooter. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
STERKT SIGNAL: - Dette er et veldig sterkt signal, som jeg håper regjeringen tar på alvor, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv, om kommunenes holdning til frislipp av vannscooter. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv

- Dette er et veldig sterkt signal, som jeg håper regjeringen tar på alvor, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

En ny undersøkelse gjennomført av fellesorganisasjonen for de 16 største friluftsorganisasjonene i Norge, viser at majoriteten av kommunene som har tatt stilling til spørsmålet ikke ønsker å likestille vannscooter med båt.

Undersøkelsen viser at 75 prosent av kommunene ikke ønsker et nytt vannscooter-regelverk velkommen, et forslag regjeringen sendte ut på høring lille juleaften.

Høringsfristen for regjeringens forslag om å tillate vannscooter på lik linje med båter går ut i dag, 23. mars.

- Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange, mener Erling Lae.

Kystkommunene negative til forslaget
I samme undersøkelse svarer nærmere 80 prosent av kystkommunene at det er imot likestilling av vannscooter og båt, mens 63 prosent av innlandskommunene svarer det samme.

95 prosent av kommunene er negative til å tillate vannscooterkjøring i nasjonalparker.

- Nær én av fire kystkommuner oppgir at de allerede i dag har konflikter mellom vannscooterførere og myke trafikanter. Vi frykter at det tallet vil øke dramatisk om man tillater frislipp av vannscootere, sier Lae.

 - Vil bety mer støy og høy fart
Med dagens regelverk for vannscooter har man et forbudsbelte nærme land, mens i det nye forslaget fra regjeringen, vil vannscootere kunne kjøre fritt helt inntil land.

I forslaget fra regjeringen likestilles båt og vannscooter, og det blir derfor ikke mulig for kommunene å utforme sitt eget regelverk for vannscooter. Hvis den enkelte kommune ønsker å regulere vannscooter, må de regulere for alle typer fritidsbåter.

- Hvis forslaget fra regjeringen innføres, vil det bety langt mer støy og høy fart nær land, noe som vil være forstyrrende både for mennesker og dyrelivet – og det vil fortrenge myke trafikanter, som padlere, badende, dykkere og seilere med flere. Man vil miste mye av den opplevelsen som man drar til sjøen og fjordene for å få i dag, sier Lae. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STERKT SIGNAL: - Dette er et veldig sterkt signal, som jeg håper regjeringen tar på alvor, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv, om kommunenes holdning til frislipp av vannscooter. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
STERKT SIGNAL: - Dette er et veldig sterkt signal, som jeg håper regjeringen tar på alvor, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv, om kommunenes holdning til frislipp av vannscooter. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom