Innovasjon Norge

700 millioner kroner til innovative bedriftsprosjekter i Romania og Bulgaria

Del

Denne uken lanseres 700 millioner kroner i EØS-midler til næringslivsprosjekter i Romania og Bulgaria. -Dette betyr store muligheter for norske bedrifter som ønsker å etablere samarbeid med rumenske og bulgarske selskaper, sier Eli Bleie Munkelien, direktør Business Partnerships i Innovasjon Norge.

Signering. Foto: Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge
Signering. Foto: Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge

Norske bedrifter kan ta del gjennom felles prosjekter med mottagerlandene. Fristen for prosjektforslag er i oktober, og prosjektene kan gjennomføres frem til 2024. -EØS-midlene er det viktigste eksport- og internasjonaliseringsprogrammet for norsk næringsliv med interesse for Romania og Bulgaria, sier Bleie Munkelien. 

Støtten skal gå til prosjekter innen grønn innovasjon,helse, hav og IKT. 

Ni av ti anbefaler å benytte seg av EØS-midlene 
Tilsammen fire milliarder kroner skal lyses ut under næringslivsprogrammer i 11 land i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa fra 2018 til 2020. Tidligere programmer har gitt gode resultater for norske bedrifter. 108 norske partnere deltok og mottok finansiering til sine prosjekter i årene 2014-2017. Ni av ti norske bedrifter som har deltatt, anbefaler ordningen, og vil delta igjen om anledningen byr seg. 

– Dette er et fantastisk skussmål for EØS-midlene. Vi håper at mange flere norske bedrifter vil benytte seg av mulighetene denne gangen, sier Bleie Munkelien, og fortsetter, -Gjennom denne utlysningen er det tre ganger så mye penger til bedriftene som forrige programperiode. 

Norske bedrifter kan søke på midlene - i samarbeid med lokale partnere 
Leverandører av teknologi/produksjonsprosess, utviklere av teknologier/prosesser, leverandører av kompetanseheving og opplæring, eller interessenter i felles investeringer i produksjonsanlegg er i målgruppen for EØS-midlene. De første utlysningene vil støtte bedrifter som utvikler, tar i bruk eller kommersialiserer produkter eller tjenester innen digitalisering og grønn IKT, næringsutvikling knyttet til havrommet og helse- og velferdsteknologi.  

Norske bedrifter kan ikke søke på midlene selv, men i samarbeid med en lokal partner i Romania eller Bulgaria. -Vi har en god partnerdatabase hvor norske selskaper kan søke etter partnere. I tillegg arrangerer vi flere matchmaking-møter, sier Bleie Munkelien. Neste ut er om sirkulærøkonomi under Oslo Innovation Week 26. september.   

 

Fakta om EØS-midlene: 
EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.  

Innovasjon Norge forvalter midler blant annet i Romania og Bulgaria. Vi utlyser midlene, vurdere søknadene, tildele midler og følge opp prosjektene. Ikke minst skal Innovasjon Norge bidra til at flest mulig gode prosjekter får en norsk partner.  

Se utlysningen for Bulgaria https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/ 

Se utlysningen for Romania https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Romania/ 

Finn en samarbeidspartner i Bulgaria eller Romania https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/ 

Les mer om EØS-midlene https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/eos-midlene-finansiering-gjennom-samarbeid/  

Kontaktperson Romania: Anne Lise Rognlidalen, anne.lise.rognlidalen@innovasjonnorge.no, 976 85 755 

Kontaktperson Bulgaria: Knut Ringstad, knut.ringstad@innovasjonnorge.no, 416 58 524  

Kontakter

Bilder

Signering. Foto: Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge
Signering. Foto: Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom