Utdanningsdirektoratet

680 flyktningbarn mottar ikke opplæring

Del

- Tallene viser at altfor mange barn i opplæringspliktig alder ikke mottar opplæringen de har krav på, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

114 av totalt 170 kommuner med asylsøkerbarn i alderen 6 til 15 år svarte på undersøkelsen til Utdanningsdirektoratet. Antallet barn som ikke mottar opplæring kan derfor være betydelig høyere.

-  Tallene viser at altfor mange barn i opplæringspliktig alder ikke mottar opplæringen de har krav på. Det er kommunene som er ansvarlige for å oppfylle denne retten. Vi ser at det kan være vanskelig for noen kommuner å ha på plass et fullverdig tilbud fra dag én, men det er likevel viktig at man kommer i gang med et opplæringstilbud, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet. 

En rekke tiltak er satt i gang
Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å bistå kommunene i en utfordrende situasjon.

- Kommunene har tradisjonelt sett vært veldig gode til å få barna raskt innrullert i den lokale skolen. Nå har vi fått mange asylsøkere på kort tid. Vi ser at noen kommuner har utfordringer med å få barna raskt inn i skolen. Derfor har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for bistå kommunene. Barnefamilier blir prioritert når det gjelder hvem som flyttes over i ordinære mottak, hvor det er bedre rutiner for å tilby opplæring. Vi har opprettet en lærerpool for å skaffe flere lærere og vi jobber blant annet med å utvikle nettbaserte løsninger som gjør det enklere å tilby opplæring på mottakene, sier Birgitte Jordahl, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Ulike årsaker til manglende tilbud
De 114 kommunene som har svart på undersøkelsen oppgir blant annet lærermangel og manglende finansiering som årsaker til at barna ikke mottar et opplæringstilbud.  Blant de 1640 flyktningbarna som mottar opplæring, varierer det hvor mange undervisningstimer de får i uka. Halvparten av kommunene gir opplæring 21 timer eller mer per uke, og 18 prosent av kommunene gir mellom 16 og 20 timer per uke.

Bor i akuttmottak.
De fleste av flyktningbarna som ikke får opplæring bor i akuttmottak. Uavhengig av hva slags type mottak flyktningbarna er på, så har de rett til grunnskoleopplæring fra det tidspunktet det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge lenger enn tre måneder. Siden det vil ta mer enn tre måneder å behandle asylsøknader, har barn i opplæringspliktig alder rett til opplæring når de ankommer landet, fra dag én.

Les rapporten her.


Fakta:

- I desember var det omkring 4700 asylsøkerbarn i grunnskolealder som bodde i mottak.
- De 114 kommunene gir opplæring til ca. 1640 asylsøkerbarn.
- ca. 680 av 2320 asylsøkerbarn i undersøkelsen får ikke opplæring
- Drøyt 800 asylsøkerbarn er ikke gjort rede for hos de 114 kommunene som har svart.
- Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2015, etter en periode der mange    asylsøkere hadde ankommet i løpet av kort tid.

Kontakter

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom