FN-sambandet

55 prosent av verdens befolkning dekkes ikke av noen former for sosial sikkerhet, ifølge ny ILO-rapport

Del

Trygd og andre former for sosial sikkerhet er en menneskerettighet. Men sosiale sikkerhetsordninger er likevel ikke en realitet for flertallet av verdens befolkning. En ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser viktigheten av å satse på sosial sikkerhet for å nå FNs bærekraftsmål.

29. november publiserte FNs arbeidsorganisasjon ILO en ny rapport om den rollen sosial sikkerhet (social protection) spiller for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten gir en oversikt over ulike trender omkring sosial sikkerhet i verden i dag, og viser ulikheter mellom land.

PDF-versjonen av rapporten er vedlagt denne pressemeldingen. Eller du kan klikke her:

World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals

Sosial sikkerhet er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. ILO-rapporten fokuserer spesielt på bærekraftsmål 1.3:

«Innføre nasjonalt tilpassede ordninger for sosial sikkerhet for alle, inkludert minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare».

ILO beregner at det er bare 29 prosent av verdens befolkning som er dekket av slike ordninger. Det vil si at hele 71 prosent av verdens befolkning – altså 5,2 milliarder mennesker – ikke, eller kun delvis, er dekket av sosiale sikkerhetsordninger. Dette inkluderer 152 millioner arbeidsledige som ikke har arbeidsledighetstrygd, ifølge rapporten.

Hva er sosial sikkerhet?

Begrepet «sosial sikkerhet» er en sekkebetegnelse for en rekke økonomiske og sosiale rettigheter. ILO-konvensjon nr. 102 har en liste over hvilke ni rettigheter som faller inn under sosial beskyttelse. Listen inkluderer støtte til medisinsk hjelp, sykepenger, og trygd for arbeidsledighet, alderdom og yrkesskader.

Sosial sikkerhet er også en del av menneskerettighetene: I artikkel 9 i konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter står det: «Konvensjonsstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet, innbefattet sosialtrygd.». Dette innebærer at statene som har sluttet seg til konvensjonen må etablere en form for trygdeordninger. 

Fra FN.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg saker fra FN-sambandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom