Mattilsynet

54 dagligvareforretninger måtte gjøre utbedringer

Del

Det er resultatet etter at Mattilsynet i Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland i 2018 gjennomførte tilsyn hos 88 frittstående dagligvareforretninger, altså forretninger som ikke er tilknyttet en kjede.

Mange av de frittstående dagligvarebutikkene satser på salg av frukt og grønt (Foto: Mattilsynet).
Mange av de frittstående dagligvarebutikkene satser på salg av frukt og grønt (Foto: Mattilsynet).

I tre av butikkene var tilstanden så alvorlig at eier fikk pålegg om å stenge hele eller deler av butikken inntil de fikk rettet opp i forholdene. En av disse fikk i tillegg også forbud mot å omsette enkelte av matvarene i butikken. Dårlig renhold og vedlikehold av butikklokalene var årsak til at Mattilsynet påla eierne å stenge. Lokalene skal holdes rene og eier må sikre at skadedyr ikke kommer inn.

- Det er bekymringsfullt når skadedyr kan komme inn i lokaler der det lagres og selges matvarer. Skadedyrene, spesielt mus og rotter, kan bringe med seg smittestoffer som kan gjøre maten helseskadelig, sier seniorrådgiver Ågot Li i Mattilsynet.

13 forretninger måtte utbedre rutinene for å få bedre sporbarhet på varene de selger
Forbud mot å omsette matvarer ble også gitt til tre andre butikker, uten at de samtidig fikk pålegg om å stenge. Det ene tilfellet var salg av animalske matvarer som det ikke er tillatt å importere til Norge. I de to andre tilfellene manglet dokumentasjon på sporbarhet for importerte kjøttvarer. Omsetningsforbudet i disse tilfellene, ble senere opphevet da enten faktura for kjøp av kjøttet ble framlagt eller det ble dokumentert at matvarene var levert til et avfallsanlegg.

– Å kunne spore matvarer et trinn tilbake i handelskjeden er viktig for å kunne trekke tilbake matvarer der det kan være fare for helseskade. Sporbarhet er også viktig for å dokumentere at matvarene er kjøpt hos registrerte eller godkjente virksomheter i Norge, opplyser Ågot Li..

Matvarer skal merkes på norsk
Mattilsynet er ikke fornøyd med at 35 av de 88 inspiserte forretningene ikke hadde merket matvarene sine på norsk. Merkingen skal gi informasjon om hva varen inneholder, og det er den enkelte butikkeiers ansvar å sørge for at merkingen er på norsk. De må derfor sørge for at dette er i orden før varene legges ut for salg.

12 forretninger må ha bedre kontroll på temperaturen der de oppbevarer kjølevarer
Matvarer som kjøtt og fisk er lettbedervelige og må oppbevares ved rett temperatur for å ha god kvalitet i hele holdbarhetstiden. - Det er ikke gode nok rutiner i forretningene når så mange som 12 fikk pålegg om å ha bedre kontroll på kjølekjeden, sier Ågot Li.

Mattilsynet brukte tvangsmulkt
De fleste butikkeierne utførte utbedringene innen tidsfristen vi satte, men for fire virksomheter ble det nødvendig å bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få forholdene i orden.

I 30 av de 88 kontrollerte butikkene var alt i orden
I fire butikker ble det kun påpekt eller veiledet om mindre alvorlige brudd på regelverket.

Kontakter

Bilder

Mange av de frittstående dagligvarebutikkene satser på salg av frukt og grønt (Foto: Mattilsynet).
Mange av de frittstående dagligvarebutikkene satser på salg av frukt og grønt (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom