LHL

50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å vite det

Del

Mange av de som får kortvarig hjerteflimmer får normal hjerterytme tilbake innen relativt kort tid, og de fleste med hjerteflimmer får ikke hjerneslag. Risikoen for hjerneslag er likevel fem ganger større for en med hjerteflimmer sammenlignet med en uten flimmer.

– I Norge er det omlag 150 000 personer som kan ha atrieflimmer, og av disse er det rundt 50 000 som har det uten å være klar over det. Bedre kartlegging av hjerteflimmer er viktig, særlig blant de eldre pasientene. Vi ønsker oss derfor et offentlig screeningprogram for alle over 65 år for å fange opp flere av de som er i risikosonen for hjerneslag, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

To fingre på pulsen kan avsløre hjerteflimmer

Et tegn på hjerteflimmer kan være uregelmessig puls, og en god måte å oppdage dette på er å sjekke pulsen to ganger daglig. Kjenn med to fingre på handleddet med et lett trykk, rett nedenfor tommelen hvor pulsåren sitter. Kjenn slagene i 30 sekunder og følg med på om du har uregelmessig puls.

– Gjør dette til en vane. På samme måte som du pusser tennene. Om du kjenner på pulsen hver morgen og hver kveld, vil du merke om du har uregelmessig puls. Hvis du opplever at slagene er uregelmessige kan du være i risikosonen for å få hjerteflimmer, og da bør du ta kontakt med din lege for å kontrollere hva dette kan skyldes, sier Jahren.

Dersom du får påvist hjerteflimmer, finnes det både behandling som kan redusere symptomene på sykdommen, og behandling som kan forebygge mot hjerneslag.

Få kjenner sammenhengen

Opinion har på oppdrag fra LHL gjennomført en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge kjennskapen og kunnskapen om hjerteflimmer. Den viser at tre av fire har kjennskap til hva hjerteflimmer er, men bare én av fire er klar over sammenhengen mellom hjerteflimmer og hjerneslag. Bare fem prosent av befolkningen er klar over at høy alder er den største risikofaktoren for å utvikle hjerteflimmer.

– Vi ser at mange har kunnskap om hjerteflimmer, men det er dessverre få som er klar over sammenhengen mellom hjerteflimmer og risikoen for hjerneslag. Bedre kunnskap om dette kan spare oss for mange invalidiserende hjerneslag og redde mange liv, sier Jahren.

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon, ta kontakt med medisinsk rådgiver Helge Istad, på mobil 934 32 155 eller epost: helge.istad@lhl.no

Om LHL

LHL
LHL
Storgata 33A
0184 Oslo

22 79 90 00http://www.lhl.no
OM LHL

LHL jobber for et bedre og mer aktivt liv for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom og deres pårørende.

LHL er en landsomfattende interesseorganisasjon med 260 lokallag og rundt 48 000 medlemmer. Vi driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring. Vi har både helsefaglige eksperter og likemenn som svarer på spørsmål på nett og telefon. LHL ivaretar også mennesker og deres pårørende som lever med astma og allergi, eller med følgene av hjerneslag.

LHL tilbyr spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering på LHL-klinikkene i Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim. I 2018 etablerer vi LHL-klinikkene Gardermoen hvor dagens aktiviteter fra Feiring og Glittre samlokaliseres til et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke.

Følg saker fra LHL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LHL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LHL

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom