Valgdirektoratet

5, 2 millioner deles ut til informasjonstiltak ved valget 2019

Del

Valgdirektoratet ber de med gode ideer om å søke om tilskudd til informasjonstiltak for å øke stemmeberettigedes kunnskap om valget og å øke valgdeltakelsen.

Målgruppen for tilskuddet er stemmeberettigede til kommunestyre- og fylkestingsvalget. De prioriterte målgruppene er stemmeberettigede med lav valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt informasjon.

- For å sørge for å nå grupper som erfaringsmessig bruker stemmeretten i mindre grad enn befolkningen ellers, settes det av midler i statsbudsjettet til informasjonstiltak. De med de beste ideene og som kjenner gruppene best kan søke om disse midlene, sier direktør i Valgdirektoratet Bjørn Berg.

Også i forbindelse med tidligere valg har det blitt gitt slike tilskudd. Da fikk blant annet YouTubere og en rekke interesseorganisasjoner tilskudd til å informere til sine målgrupper.

- Vår vurdering er at tilskuddene har hatt god effekt. Disse virkemidlene gir oss muligheten til å bruke spre informasjon på nye flater gjennom rollemodeller som disse gruppene lytter til, sier Bjørn Berg.

Det er organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret som kan søke om tilskudd. Det er et krav at tiltakene det søkes om tilskudd til er partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om tilskuddsmidler gjennom denne ordningen.

Det er ventet at det også til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 kommer mange søknader om tilskudd, og det er satt av 5,2 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2019.

- Til valget i 2017 fikk vi inn 122 søknader, så det er mange som ønsker å bidra til å spre kunnskap om valg. Tildelingen skjer etter søknadsfristen som er 30. november, sier Berg.

Søknad og retningslinjer finner du på valg.no.

Tildelingen av tilskuddsmidler har forbehold om opprettholdt bevilgning i endelig statsbudsjett for 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Valgdirektoratet

Valgdirektoratet
Valgdirektoratet
Postboks 2080
3101 Tønsberg

33 41 29 40http://valg.no
Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.

Valgdirektoratet har ansvar for valggjennomføringen på landsbasis. Dette innebærer å støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA, samt valgfaglig utredning og analyse.

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Følg saker fra Valgdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Valgdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Valgdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom