Bevar Andøya flystasjon

46 spørsmål til Regjeringen om Andøya Flystasjon

Del

Det er nå fremsatt 46 fundamentale spørsmål som har vidtrekkende konsekvenser både operativt og kostnadsmessig for vedtaket i saken. Regjeringen har ikke tatt seg tid til å belyse disse i et beslutningsgrunnlag med så vidttrekkende konsekvenser for forsvarsevne, økonomi og samfunn.

Bevar Andøya flystasjon skal delta på høring i regi av Utenriks- og forsvarskomiteen, 16. januar kl 13.00. Høringen er basert på representantforslagene Dokument 8:53 (2017-2018) og Dokument 8:55 (2017-2018). Saken omhandler nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av maritime overvåkningsfly til Evenes sivile flyplass. Der økonomi og forsvarsevne vil være tema i forhold til vedtaket som foreligger og som vi utfordrer.

Dokumentet vedlagt denne pressemeldingen er en del av vårt bakgrunnsmateriale for høringen. Forfatteren av dokumentet er Tom Bjørvik, og er basert på mange menneskers bidrag gjennom halvannet år. Det er et meget godt dokument som forteller klart og tydelig hvilke store utfordringer som er i denne saken og hvorfor Bevar Andøya flystasjon ikke kan gi seg.

Kontakter

Hilde Flobergseter, tlf: 979 61 172
Eirik Skarland, tlf: 471 74 899

Bilder

Dokumenter

Om Bevar Andøya flystasjon

Bevar Andøya flystasjon
Bevar Andøya flystasjon
co/Fr. Nansensgt 113
8480 Andenes

http://www.bevarandoy.no