Kulturrådet

44,7 millioner til 73 musikkensembler

Del

Kulturrådet har fordelt 44,7 millioner kroner til 73 musikkgrupper, orkestre, kor og vokalensembler for 2016. 14 er nye på ordningen for musikkensembler i 2016.

Vokal Nord fra Tromsø er et av musikkensemblene som er tildelt støtte fra Kulturrådet for 2016. Foto Yngve Olsen Sæbbe.
Vokal Nord fra Tromsø er et av musikkensemblene som er tildelt støtte fra Kulturrådet for 2016. Foto Yngve Olsen Sæbbe.

De største tildelingene i årets søknadsrunde gikk til Nidaros domkirke og Vår Frue sokn til opprettelse av et profesjonelt kor i Trondheim (4,5 mill kr) og til Vokal Nord i Tromsø (3,5 mill kr). Dette er en del av regjeringens satsing på profesjonalisering av korfeltet.

Andre ensembler som har fått tilskudd i denne søknadsrunden er Barokksolistene med base i Vestfold (1,7 mill kr), Rumi Ensemble med base i Troms (300 000 kr), Scheen Jazzorkester (500 000 kr), Helgeland Sinfonietta (150 000 kr), Ensemble Ernst fra Kristiansand (700 000 kr) og Vertavo Strykekvartett (400 000 kr).

Det er 14 nye ensembler på ordningen i 2016, blant andre Rasmus og Verdens Beste Band fra Oslo (100 000 kr) som er et profesjonelt barnemusikkensemble. Andre nye ensembler er Ljodahått fra Buskerud (200 000 kr), Susanna Wallumrød (200 000 kr) fra Oslo, Manger Musikklag (200 000 kr) og Come Shine (300 000 kr).

163 søknader

Tilskuddsordningen for musikkensembler skal gi ensembler innenfor ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling. Til søknadsfristen 2. september kom det inn 163 søknader med en samlet søknadssum for 2016 på 93,8 millioner kroner.

I vurderingen av søknader har utvalget tatt særlig hensyn til å at honorarer til musikere er på et rimelig og profesjonelt nivå. Utvalget har derfor vært opptatt av at bevilgningene er av en viss størrelse. Utvalget er også fornøyd med å se den positive utviklingen av kor- og vokalfeltet.

- Utøverfeltet generelt har mange forskjellige utfordringer. Vår oppgave er å gi rom for at hele feltet får profesjonelle rammer for sin virksomhet. Derfor har det vært gledelig å se den senere tids satsning på kor og vokalfeltet. I tiden fremover vil det også være viktig for de bevilgende myndigheter å se på hvilke utfordringer det bør fokuseres på i andre deler utøverfeltet, sier leder for Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte, Malika Makouf Rasmussen. 

Regional korsatsning

I statsbudsjettet for 2015 bevilget Stortinget 10 mill. kroner til kor og vokalensembler på høyt nivå. Dette var en økning av ensemblestøtten og skulle åpne for at flere kor skulle kunne søke ordningen. Økningen i ensemblestøtten var en del av en samlet økning av statlige tilskudd til kor- og vokalfeltet i 2015 på over 20 mill. kroner. Beviligningsvivået er økt videre med friske midler i statsbudsjettet for 2016 .

Med de substansielle tilskuddene til Vokal Nord (3 500 000) og profesjonelt kor i Trondheim (4 500 000 kr), finnes det nå profesjonelle kor i Oslo (Solistkoret og Operakoret), Bergen (Edvard Grieg kor), Tromsø (Vokal Nord) og Trondheim (Nidaros domkirke og Trondheim Symfoniorkester). Den brede nasjonale og regionale satsningen på kor de siste årene betyr at det nå kan spilles mer krevende og større verk og opera flere steder i landet, samt bidra til en generell utvikling av korfeltet.

Stortinget har vedtatt en styrking av ensemblestøtten med 4,5 mill. kroner for å styrke kor på høyt nivå ytterligere. Disse midlene vil bli utlyst i begynnelsen av 2016.

Utøverordningene ses i sammenheng

Kulturrådet ser musikerordningen og ensemblestøtten i sammenheng og søknadene til begge ordninger behandles av samme utvalg. Dette gir utvalget mulighet til å gi tilskudd til musikkensembler gjennom musikeravsetningen til tidsavgrensede turnéprosjekter eller konsertvirksomhet for 2016. Totalt har utvalget bevilget tilskudd til 22 ensembler over musikerordningen. Se tildelingene for søknader overført musikerordningen).


Se hele listen over tildelinger.
 (pdf)

Se hele listen over tildelinger. (excel)

Se hele søkerlisten (pdf)

Se hele søkerlisten (excel)

Kontaktpersoner:

Malika Makouf Rasmussen (utvalgsleder): post@malikamakoufrasmussen.com / +33 6 64 44 33 88

Vidar Bråthen (seniorrådgiver, Seksjon for musikk): vidar.brathen@kulturradet.no / 21 04 58 68

Preben von der Lippe (fagansvarlig, Seksjon for musikk): preben.von.der.lippe@kulturradet.no / 959 99 169

Mari Johansen (kommunikasjonsrådgiver): mari.johansen@kulturradet.no  / 400 16 191

Bilder

Vokal Nord fra Tromsø er et av musikkensemblene som er tildelt støtte fra Kulturrådet for 2016. Foto Yngve Olsen Sæbbe.
Vokal Nord fra Tromsø er et av musikkensemblene som er tildelt støtte fra Kulturrådet for 2016. Foto Yngve Olsen Sæbbe.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom