Olav Thon Eiendomsselskap

4. kvartal Olav Thon Eiendomsselskap

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid operativt resultat også i 4. kvartal, preget avvekst i leieinntektene.

Verdiøkning på konsernets investeringseiendommer bidro til et høyere resultat før skatter enn i 4. kvartal i fjor. Veksten er dempet av en betydelig verdinedgang på konsernets finansielle instrumenter.

HOVEDPUNKTENE I KVARTALSRAPPORTEN ER FØLGENDE: 

  • Konsernets leieinntekter utgjorde 561 millioner kroner (486), og 2.092 millioner kroner (1.922) for hele 2014. Ved årsskiftet var årlig leieinntektsnivå økt til 2.320 millioner kroner (2.010), og ledigheten i eiendomsporteføljen var 2,7 % (2,4).
  • Resultat før skatt beløp seg til 526 millioner kroner (327), og 1.572 millioner kroner (2.085) for hele 2014.
  • Netto kontantstrøm fra drift beløp var 347 millioner kroner (242), og 1.057 millioner kroner (918) for hele året.
  • Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 36 % (39) og bokført egenkapital pr. aksje økte i 4. kvartal til 130 kroner (121).
  • Konsernets likviditetsreserve var ved årsskiftet 3.941 millioner kroner (4.042).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 14,0 milliarder kroner (12,3). For hele 2014 var omsetningen 44,8 milliarder kroner (38.9).
  • Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2014 med 1,6 kroner (1,4) pr. aksje.

1)Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Last ned og les rapport for 4. kvartal 2014 (pdf, 5,9 MB)

Nøkkelord

Bilder

Dokumenter

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 2.850 millioner kroner ved inngangen til 2017. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17 milliarder kroner.