Mattilsynet

37 meldinger fra Norge om potensielle helsefarlige varepartier i 2017

Del

I 2017 ble det sendt ut meldinger om 2785 nye potensielle helsefarlige varepartier via det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF). 37 av disse meldingene ble meldt inn av Norge.

Mattilsynet fikk 60 meldinger fra EU-kommisjonen der Norge var involvert. Det er på samme nivå som i fjor. De fleste av meldingene omhandlet helsefarlige varepartier som var distribuert til Norge.

De fleste meldingene skyldtes høyt innhold av bakterier/toksiner, og utgjorde 17 meldinger. Åtte meldinger skyldtes innhold av plantevernmiddelrester og syv meldinger fremmedlegemer.

Mattilsynet fulgte opp alle meldingene, og resultatene rapportert tilbake til EU-kommisjonen.

Norske notifikasjoner

Norge notifiserte 37 meldinger i RASFF. Det er nesten halvparten av antallet i fjor (67).

Hovedsakelig gjaldt meldingene i 2017 friske urter fra Asia med E. coli og kosttilskudd med ulovlige stoffer, slik som legemidler og ikke godkjent ny mat-ingredienser.

To meldinger ble notifisert som følge av forbrukerklager, seks som følge av funn gjort i virksomhetens internkontroll og resten etter offentlig kontroll.

En oversikt over alle meldinger finnes i årsrapporten.

Samarbeidsnettverk for å forhindre matsmitte

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem. Her utveksles informasjon om helsefarlig mat, fôr og matkontaktmaterialer i et samarbeid mellom myndighetene i EU-landene, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen.

Systemet forvaltes av EU-kommisjonen. Mattilsynets seksjon for eksport og import er RASFF-kontaktpunkt i Norge.

RASFF årsrapport for 2017 fra EU-kommisjonen kommer i løpet av andre halvår på EUs RASFF nettsider.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom