KLP

36 nye selskaper ekskludert, 1 selskap inkludert

Del

Fra desember 2015 til juni 2016 har KLP utelukket 36 nye selskaper. 31 selskaper er utelukket under kullkriteriet, to selskap er utelukket for korrupsjon, et selskap for andre etiske normer, et selskap utelukkes under våpenkriteriet og et selskap utelukkes for tobakk. Ett selskap blir igjen inkludert.

KLP har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene i forhold til KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. 36 nye selskaper er utelukket per juni 2016.

KLP utelukker ytterligere 31 selskaper på grunn av kullbasert virksomhet[1]:

Aboitiz Power Corp., AES Gener SA, Allete Inc., Appalachian Power Co., Capital Power Corp., CESC Ltd., Drax Group PLC, DTE Energy Co., Dynegy Inc., Electricity Generating PCL, Gujarat Mineral Development Corp. Ltd., HK Electric Investments Ltd., Hokkaido Electric Power Co. Inc., IDACORP Inc., Indiana Michigan Power Co., Lubelski Wegiel Bogdanka SA, MGE Energy Inc., New Hope Corp. Ltd., Northern States Power Co. MN, OGE Energy, Okinawa Electric Power Co. Inc./The, PNM Resources Inc., Public Power Corp. SA, Public Service Co. of Colorado, Public Service Co. of New Mexico, Southwestern Public Service Co., Union Electric Co. (d/b/a Ameren Missouri), Westar Energy, Inc., Whitehaven Coal Ltd., Wisconsin Electric Power Co. og Xcel Energy.

Norges Bank offentliggjorde i april 2015 utelukkelse av 52 kullselskaper. Av disse var 25 selskaper allerede utelukket fra KLPs investeringer. Syv selskaper var i KLPs porteføljer og disse er nå solgt. 20 selskaper var ikke en del av KLPs investeringer. KLP utelukker ytterligere fire selskaper som fikk over 30 prosent av sine inntekter fra kull ved siste tilgjengelige regnskapsår.

– Siden KLPs første utelukkelser av kullselskaper har mange investorer fulgt etter og flere selskaper har solgt sin kullvirksomhet. For å nå ambisjonene i klimaavtalen er vi nødt til å få ned forbruket av kull. Da er det positivt at det blir en felles bevegelse bort fra kull som investering og energikilde, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Petrobras og ZTE
KLP har besluttet å utelukke ZTE Corp. på bakgrunn av Tilrådning om utelukkelse av ZTE Corp. fra Statens pensjonsfond utland (SPU).[2] Tilrådningen ble offentliggjort den 7. januar 2016.[3] Etikkrådet anbefalte utelukkelse av ZTE "på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon". Etter å ha vurdert saken finner ikke KLP grunnlag for å avvike fra Etikkrådets tilrådning til Norges Bank og har besluttet å utelukket ZTE Corp. fra investeringene.

KLP har besluttet å utelukke Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) fra investeringene. Petrobras er involvert i den største korrupsjonssaken i Brasils historie.[4] Over en 10-års periode har selskapets kontrakter med leverandører jevnlig blitt overfakturert med tre prosent av kontraktssummen, ved at overskytende er blitt betalt til brasilianske politikere, politiske partier og ledelsen i selskapet. På tross av selskapets mange tiltak og press fra omverden mener KLP det fortsatt er en uakseptabel risiko for korrupsjon i selskapet.   

– Sakens omfang, størrelse på beløpene og den lange tiden dette har pågått er uten sidestykke i verdenssammenheng. Vi etterlyser fortsatt mange tiltak fra selskapet, blant annet en korrupsjonsgransking av selskapets virksomhet utenfor Brasil (selskapet har virksomhet i flere land hvor korrupsjonsrisikoen er svært høy), et robust og skreddersydd anti-korrupsjonsopplæringsprogram, integritetsgransking av leverandører, styrking av styret og toppledelsens kompetanse på anti-korrupsjon og en tone fra toppen i tråd med selskapets handlinger og anti-korrupsjonsforpliktelser, sier Bergan.

Andre selskaper som utelukkes i denne omgang er San Leon Energy plc (andre etiske normer), ST Engineering Financial (våpen) og HM Sampoerna (tobakk). KLP har ikke vært investert i selskapene, men de legges nå til listen fordi de er utelukket fra Statens pensjonsfond utland eller fordi de nå har blitt en del av KLPs investeringsunivers og underliggende indekser.    

Total SA inkluderes
Oljeselskapet Total SA inkluderes igjen i investeringene etter at selskapet har avsluttet sin oljeleting og –kartlegging utenfor Vest-Sahara.  KLP utelukket Total i juni 2013 for tilknytning til brudd på grunnleggende etiske normer.[5] Totals datterselskap, Total E&P Maroc, gjennomførte lete- og kartleggingsvirksomhet av mulige olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara, noe som KLP og KLP-fondene vurderte å innebære tilknytning til brudd på grunnleggende etiske normer.

Total har nå bekreftet at deres autorisasjon for oljeleting og –kartlegging utenfor Vest-Sahara gikk ut i desember 2015 og at denne ikke er fornyet.[6] Total bekrefter også overfor KLP at selskapet heller ikke har planer om å gjenoppta denne virksomheten i fremtiden. Dermed er grunnlaget for utelukkelsen ikke lenger til stede. 

– Det er positivt at Total ikke lenger leter etter olje utenfor kysten til Vest-Sahara. Det har vært målet for vår dialog med selskapet. I ikke-selvstyrte områder er det svært vanskelig å forsvare leting etter og utvinning av ikke-fornybare naturresurser innenfor folkerettens regler, sier Bergan. 

Fakta
KLP har nå ekskludert 159 selskaper fra sine investeringer for brudd på retningslinjer for ansvarlige investeringer. 7 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 til brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, 7 til brudd på andre grunnleggende etiske normer, 1 til brudd på arbeidstakerrettigheter, 3 til korrupsjon og 21 til grov miljøskade. I tillegg kan 23 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle våpen, 25 selskaper til produksjon av tobakk og 73 til utvinning av kull eller kullkraftproduksjon.

For mer informasjon kan du kontakte:
Jeanett Bergan, Leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
92 03 85 89 eller e-post jeanett.bergan@klp.no

Annie Bersagel, Rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning
98 60 36 64 eller e-post annie.bersagel@klp.no

[1] Med kullbasert virksomhet menes at selskaper får 30 prosent eller mer av inntekter fra kullbasert virksomhet eller 30 prosent eller erm inntekter fra kraftproduksjon hvorav 30 prosent eller mer av energien produsert stammer fra kull.

[2] Etikkrådet (24. juni 2015), Tilrådning om utelukkelse av ZTE Corp. fra Statens pensjonsfond utland. URL: http://etikkradet.no/files/2016/01/Tilrådning-ZTE-24.-juni-2015.pdf

[3] Norges Bank Investment Management, Utelukkede selskaper. URL: http://www.nbim.no/ansvarlighet/utelukkelse-av-selskaper/.

[4] "Corruption in Brazil: the big oily", The Economist (3 January 2015). URL: http://www.economist.com/news/americas/21637437-petrobras-scandal-explained-big-oily.

[5] KLP, Beslutning om utelukkelse av Total S.A. (3. juni 2013). URL: https://www.klp.no/polopoly_fs/1.24654.1391185123!/menu/standard/file/Total_beslutning%20om%20utelukkelse_03062013_NORSK_korrigert.pdf.

[6] Total, Our reconnaissance contract for the Anzarane offshore area off Western Sahara territory, http://csr-analysts.total.com/node/504.

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom