Innovasjon NorgeInnovasjon Norge

30 millioner til nye partnerskap for humanitær innovasjon

Del

Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet lanserer i dag et nytt innovasjonsprogram som skal legge til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger, som kan hjelpe mennesker utsatt for humanitære kriser på en bedre og mer effektiv måte.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth lanserte i dag et nytt program for humanitær innovasjon. Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth lanserte i dag et nytt program for humanitær innovasjon. Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge

Væpnede konflikter, klimaendringer og vedvarende fattigdom skaper komplekse humanitære kriser. Krisene varer lenger og rammer flere mennesker enn før. Gapet mellom behovene og ressursene som er tilgjengelig blir større, og for å hjelpe flere trenger vi nye løsninger. 

Norsk næringsliv er en viktig del av løsningen 

Innovasjon er en viktig prioritering i regjeringens nye humanitære strategi. Private aktører kan bidra til bedre humanitær respons – ikke bare gjennom finansiering, men også med kunnskap og teknologi som i dag primært utvikles og brukes utenfor den humanitære sektoren. Lykkes vi med dette kan vi både få våre midler til å strekke lengre og hjelpe flere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

Programmet er et ledd i Norges nye strategi for humanitær politikk, og skal gi finansiell støtte til humanitære organisasjoner som tar initiativ til å utvikle nye løsninger i samarbeid med relevante bedrifterPartnerskapet er en forutsetning for å motta finansering. 

Skal utløse mer privat kapital 

- For at vi skal kunne hjelpe flere er vi nødt til å samarbeide på tvers av sektorer. Norske bedrifter hevder seg internasjonalt innenfor teknologi, og hvis vi kombinerer deres kompetanse med innsikten og erfaringene fra humanitære operasjoner kan vi oppnå en bedre og mer effektiv humanitær respons, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.  

Det nye programmet vil kunne finansiere utviklingen av helt nye løsninger, eller tidlig-fase innovasjoner som allerede har vist seg å være bedre, smartere eller mer effektive enn de vi har i dag, men som må videreutvikles for å tas i bruk i større omfang. Midlene vil blant annet gå til en egeninnovasjonslab, der organisasjonene og bedriftene samarbeider om å finne nye løsninger på et eller flere behov. Tilskuddet skal matches med private investeringer, og bidrar dermed også til å utløse mer privat kapital til humanitær sektor. 

Nye partnerskap  

Å gi rom for å utvikle nye partnerskap som kan bidra til innovasjon, det er en viktig prioritering som vi i Innovasjon Norge er glade for at regjeringen vektlegger i sin nye strategi for norsk humanitær politikk, sier Krohn Traaseth. 

En av de som satser ergründer og tidligere flyktning Olivier Mukuta. Gjennom sitt fintech-selskap Vipicash har han utviklet en løsning som kan sikre trygge pengeoverføringer i flyktningleirer.  

- Vi er helt avhengig av erfaringene og ekspertisen til de humanitære organisasjonene for at teknologien vår skal utgjøre en forskjell i felt. Som techgründere jobber vi nok på en ganske annen måte enn de humanitære organisasjonene, men det er også det som er styrken i et samarbeid. Vi kan teknologien, og de ser behovene, sier Mukuta 

Innovasjon Norge har ulike programmer og oppdrag som vi forvalter på vegne av UD og NORAD som totalt utgjør 82 millioner kroner. Det nye programmet for humanitær innovasjon vil utgjøre 30 millioner kroner.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth lanserte i dag et nytt program for humanitær innovasjon. Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth lanserte i dag et nytt program for humanitær innovasjon. Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge
Last ned bilde
Representanter fra både humanitære organisasjoner og norske gründerbedrifter deltok i en paneldebatt om det nye programmet. F.v. Marit Glad i Flyktninghjelpen, Lars-André Skari i Norges Røde Kors, gründer av VipiCash Olivier Mukuta, og gründer av Diwala Thea Sommerseth Myhren. Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge
Representanter fra både humanitære organisasjoner og norske gründerbedrifter deltok i en paneldebatt om det nye programmet. F.v. Marit Glad i Flyktninghjelpen, Lars-André Skari i Norges Røde Kors, gründer av VipiCash Olivier Mukuta, og gründer av Diwala Thea Sommerseth Myhren. Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom