Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

27.september: Nedjusterer farenivået for Veslemannen til gult

Del

Stabile til avtagende bevegelser. Steinsprang og mindre skred fra Veslemannen i løpet av natta.

Bevegelsene økte utover gårsdagen, men avtok gradvis i går kveld og utover natta.

- I øvre område av Veslemannen er hastigheten 8-10 cm pr døgn, men i et lokalt område er hastigheten rundt 13 cm pr døgn, sier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

Det nedre frontpartiet har en hastighet på rundt 1,5-2 cm/d, men også der er det et lokalt parti med høyere hastighet.

- Det har blitt registrert elleve steinsprang og mindre skred siden kl. 18.00 i går, onsdag, sier Majala. 

Disse har blitt registret av lyttepost fra Sivilforsvaret og er også registrert på instrumenteringen. I de lokale partiene med høyere hastigheter er det forventet at det vil gå mindre skred, men som ikke vil ha konsekvenser for bebyggelse eller jernbanelinje. Temperaturen har minket, og nedbøren kommer som tørr snø. På bakgrunn av avtagende bevegelser nedgraderer NVE farenivået til gult farenivå.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige

bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,5 m den siste måneden og nedre delen 18 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 -180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her

Kontakt: 

Vakthavende geolog: 
tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Pressetelefon:
tlf. 489 97 667 (ikke sms)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom