Kulturrådet

23 millioner til 49 danse- og teaterprosjekter

Del

I årets første tildeling til fri scenekunst fra Norsk kulturfond er det bevilget 12,5 millioner kroner til 27 teaterprosjekter og 10,4 millioner til 22 danseprosjekter. God geografisk spredning og mange prosjekter rettet mot barn og unge beskriver årets første søknadsrunde.

Oppsetninge Legacy of GF - The ghost of history, av Marie Ursin fra Porsgrunn er tildelt 100 000 kroner i årets første tildelingsrunde til fri scenekunst.. Foto: Marie Nikazm Bakken
Oppsetninge Legacy of GF - The ghost of history, av Marie Ursin fra Porsgrunn er tildelt 100 000 kroner i årets første tildelingsrunde til fri scenekunst.. Foto: Marie Nikazm Bakken

Avsetningene til fri scenekunst dans og teater skal stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon i det frie scenekunstfeltet og går til produksjonsstøtte til danse- eller teaterprosjekter.   Det kom inn til sammen 201 søknader til fristen 2. februar, med en samlet søknadssum på 96 millioner kroner.

Her finner du oversikt over tildelingene til fri scenekunst teater

Her finner du tildleingene til fri scenekunst dans 

Utvalgene har gjort vedtak etter kunstnerisk- og faglig skjønn med et særlig blikk på geografisk spredning og prosjekter rettet mot barn og unge.

Speiler samtiden

Flere av prosjektene som har fått støtte tar utgangspunkt aktuelle tematikker i nyhetsbildet og i den offentlige debatten. Prosjektet Noen kommer til å komme (Ah! Ah! Ah! Ah!) av Sara Li Stensrud (250 000 kr) tar for seg flyktningestrømmen til Europa og hvordan Norge har taklet dette. Forestillingen blir et lystspill som ingen egentlig har lyst på. Prosjektet One over square root of two av Andrea Spreafico (660 000 kr) er et prosjekt som sammenstiller ulik forståelse og bruk av begrepene høyre og venstre innen politikken, og den kunstneriske bruken av høyre og venstre i scenerommet. Prosjektet Synkehull av Hildur Kristinsdottir (350 000 kr) handler om hva vi frykter og hvordan vi håndterer frykt. Forestillingen blander dokumentarisk materiale med fiksjon, for på den måten å utvide oppfattelsen av hva som er virkelig.

Oppvekst og identitet

Rådet har i denne perioden valgt å satse spesielt på prosjekter rettet mot barn og unge. Utvalget har hatt et spesielt blikk på dette, og bevilget 7,84 mill. kr. til 15 prosjekter som har barn og unge som målgruppe. Tema knyttet til ungdoms identitetsdannelse i en virkelighet styrt av sosiale media er tema for flere prosjekter. Barn som vokser opp i en verden av ubegrensede valgmuligheter med et økende fokus på kjønnsroller er også et aktuelt tema. Goodbye Kitty! av Rebekka/Huy Sa (800 000 kr) er en forestillingen som skal invitere barna inn i et alternativt univers der de vanlige skillene mellom kjønnene oppheves. Forestillingen er et samarbeid med Teateret Vårt i Molde. Et annet godt prosjekt for barn og unge er Bopera av Marianne Skjeldal, (950 000 kr.) Dette skal bli en poetisk og humoristisk forestilling som eksperimenterer med lys, lyd, bevegelse, stemme og rom.

Aktive scenekunstmiljøer i hele landet

Årets første tildelingsrunde til det frie scenekunstfeltet viser at det skjer mye spennende rundt i hele landet i både danse- og teaterfeltet. Det er blant annet gitt 100 000 kr til prosjektet Legacy of GF - The ghost of history av Marie Ursin fra Porsgrunn. Prosjektet er et samarbeid med Marie Nikazm Bakken og Frederik Floen fra The Great Pretenders som holder til i Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektet skal bli en 24 timers forestilling til 40-årsjubileet til Grenland Friteater i Telemark. Prosjektet Mørkerom ble gitt 400 000 kr og skal bli en figurteaterforestilling basert på fortellinger om Valerie Solanas laget av Yngvild Aspelid. Aspelid har sitt virke i Oppland og prosjektet er et samarbeid med Figurteateret i Nordland. Utvalgene tildelte også prosjektmidler til kunstnere fra Akershus, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Oslo, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold.

Nøkkeltall fra søknadsrunden:

Fri scenekunst teater

Søknader:131

Tildelinger: 27 (se tildelingsliste)

Samlet søknadssum: 55 041 840 kroner

Tildelt sum: 12 545 000 kroner

Fri scenekunst – dans

Søknader: 70

Tildelinger: 22 (se tildelingsliste)

Samlet søknadssum: 40 776 877 kroner

Tildelt sum: 10 350 000 kroner

Kontaktpersoner

Scenekunstkonsulent Brynjar Åbel Bandlien, tel 458 43 078, Brynjar.Abel.Bandlien@kulturradet.no

Kommunikasjonsrådgiver Mari Johansen, tel 400 16 191, mari.johansen@kulturradet.no 

Bilder

Oppsetninge Legacy of GF - The ghost of history, av Marie Ursin fra Porsgrunn er tildelt 100 000 kroner i årets første tildelingsrunde til fri scenekunst.. Foto: Marie Nikazm Bakken
Oppsetninge Legacy of GF - The ghost of history, av Marie Ursin fra Porsgrunn er tildelt 100 000 kroner i årets første tildelingsrunde til fri scenekunst.. Foto: Marie Nikazm Bakken
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom