Kulturminnefondet

21 kulturminner i Vest-Agder får støtte

Del

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige midler i støtte til bevaring av kulturminner i Vest-Agder.

I midten av april var Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet, på besøk ved Steinsfoss tømmerrenne i Vennesla med bevis på støtten som er gitt i 2018. Byggmester Dag Søren Omdal, som har stått for arbeidene på tømmerrenna, tok imot på vegne av Siftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. (Foto: Linda C. Herud/Kulturminnefondet)
I midten av april var Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet, på besøk ved Steinsfoss tømmerrenne i Vennesla med bevis på støtten som er gitt i 2018. Byggmester Dag Søren Omdal, som har stått for arbeidene på tømmerrenna, tok imot på vegne av Siftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. (Foto: Linda C. Herud/Kulturminnefondet)

I alt 21 prosjekter har fått nesten 2,8 millioner kroner i tilskudd til sammen. Det kom 31 søknader fra Vest-Agder som til sammen søkte om nesten seks millioner kroner.

De siste årene har søknadsmengden til Kulturminnefondet økt mye, og Kulturminnefondet er med på å redde flere kulturminner over hele Norge enn noen gang.

- Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere, og vi arbeider hardt med å forenkle søknadsprosessen. Den store søknadsmengden tyder på at vi er på rett vei i dette arbeidet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han er også glad for at Regjeringen har styrket Kulturminnefondet med økte bevilgninger, som gjør det mulig å støtte flere gode tiltak over hele landet.

Her er listen over tildelte tilskudd i Vest-Agder:

Prosjektnavn, søkernavn, kommune, tilsagnsbeløp

 • Solbakken Sira, Ragnhild Thorsen, Flekkefjord, 171.000
 • Persstova, Frank Flodquist, Åseral, 395.000
 • Loshavn nr. 27, Turid Stave, Farsund, 95.000
 • Steinfoss tømmerrenne, Stiftelsen Steinfoss Tømmerrenne , Vennesla, 190.000
 • Dragehus, Per Einar Birkeland, Flekkefjord, 700.000
 • Kirkegt. 39, Hans Edward Næsset, Flekkefjord, 100.000
 • Tinglokale og våningshus, Jan Gunnar Tingvatn, Hægebostad, 75.000
 • Sjøbu Ramsjord, Tore Tønnessen, Lyngdal, 70.000
 • Grønnevikdalen 8, Jacob Loga, Flekkefjord, 85.000
 • Hidragt. 18, Espen Tjersland, Flekkefjord, 39.000
 • Kirkegaten 41, Scott Dåstøl, Flekkefjord, 56.000
 • Vegg på hus i Loshavn, Gunnar J. Torød, Farsund, 42.000
 • Slipp, fnr. 14, Svinør, Paul Caspari, Lindesnes, 110.000
 • Mur på våningshus, Ragnhild Kvarenes Eggen, Kristiansand, 15.000
 • Storgaten 3, Rolf Arnt Sandnes, Farsund, 90.000
 • Henrik Wergelands Gate 85, Sameiet Elvegata 39 og 41 , Kristiansand, 100.000
 • Søm gård - hovedhus, Jonas Rosenvold, Kristiansand, 120.000
 • Homevassevja-tak, Nastasja Robstad, Vennesla, 71.000
 • Ildsted og pipe - Indre Eikeland, Tor Ekeland, Lyngdal, 55.000
 • Renovering av tak, Heidi Kristin Håland Solheim, Kvinesdal, 85.000
 • Lordehytta - uthus, Baard Kjelsaas, Åseral, 127.000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I midten av april var Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet, på besøk ved Steinsfoss tømmerrenne i Vennesla med bevis på støtten som er gitt i 2018. Byggmester Dag Søren Omdal, som har stått for arbeidene på tømmerrenna, tok imot på vegne av Siftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. (Foto: Linda C. Herud/Kulturminnefondet)
I midten av april var Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet, på besøk ved Steinsfoss tømmerrenne i Vennesla med bevis på støtten som er gitt i 2018. Byggmester Dag Søren Omdal, som har stått for arbeidene på tømmerrenna, tok imot på vegne av Siftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. (Foto: Linda C. Herud/Kulturminnefondet)
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom