Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

19 200 husstander uten strøm på Sør- og Østlandet

Del

Tirsdag formiddag kl 10 viser oppdaterte tall fra nettselskapene at i 19 200 hustander er uten strøm i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud på grunn av det store snøfallet i natt og nå i formiddag.

I Agder er det om lag 12800 uten strøm. I enkelte områder har det kommet opp mot opp til 1 meter våt snø som gjør rettearbeidet vanskelig. Feilretting kan derfor ta tid.

I Vestfold og Telemark er omtrent 4500 kunder uten strøm.

I Buskerud er  rundt 1900 husstander uten strøm.

I Akershus/Oslo/Østfold og Hedmark/Oppland er det kun meldt om mindre strømutfall.

Nettselskapene jobber kontinuerlig med feilretting i den grad det er trygt for mannskapene som er ute. NVE følger situasjonen ut over dagen. Neste rapportering på antall strømløse er klokken 14:00.

Som strømkunde finner du rettigheter og regler for hva man har rett til ved strømbrudd på denne siden. Vi ber om at man gir nettselskapene ro til å utbedre feil før man tar kontakt for å søke kompensasjon.

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom