NTNU samfunnsforskning

1786 kroner skiller dyreste og rimeligste SFO-plass i Hordaland.

Del

160 000 barn benytter seg av det norske, kommunale tilbudet om skolefritidsordning, det vil si 62 % av alle 1. - 4.trinnselever. Den nasjonale kvalitetssikringen er svak og variasjonen stor. NTNU Samfunnsforskning skal kartlegge tilstanden til det norske SFO-tilbudet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I Hordaland går drøyt 16 000 barn på SFO. Over halvparten av disse bor i Bergen, der 73 % av alle 1. – 4.klassinger går på SFO. Samme tall for fylket sett under ett er 62 %. Fylkets snittpris på en fulltidsplass er 2411 kr, nesten akkurat det samme som landsgjennomsnittet på 2408 kr. Men de lokale variasjonene er store: I Modalen koster fulltidsplassen 1140, mens den største regningen sendes til foreldre i Kvam kommune, der en fulltidsplass koster 2926 kr per måned.

Alle skoler er pålagt å ha tilbud om SFO som gir barna omsorg og tilsyn og som sørger for at barn med funksjonshemming gis gode utviklingsvilkår. Ordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barn i 1.- 4. trinn, samt elever med særskilte behov helt opp til 7. trinn.

Med dette som eneste rettesnor, har kommunene og skolene selv utformet sine SFO-tilbud over det ganske land gjennom 20 år. Det finnes få eller ingen konkrete krav til innhold eller kompetanse hos ansatte, ei heller til prisnivå på tilbudet. Landets laveste takst for foreldrebetaling finner vi i Berlevåg, der en fulltidsplass koster 614 kr. I Rana må foreldrene ut med 3742 kr for samme oppholdstid.

Variasjonene innen SFO-tilbudet er store, ikke bare mellom kommuner, men fra bydel til bydel og skole til skole.  Dette kan oppleves som urettferdig og urimelig, all den tid SFO er et tilbud knyttet til den offentlige skolen.

NTNU Samfunnsforskning skal på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet samle inn data om SFO-tilbudet og evaluere dette. SFO har vært underlagt en helhetlig evaluering én gang tidligere, i 2002. Siden den gang har vi for eksempel sett en økning i antallet aleneforeldre og minoritetsspråklige elever med integreringsbehov. Det moderne arbeidslivet stiller nye krav til deltakelse og debatten om heldagsskole har vært reist gjentatte ganger. En evaluering av SFO-tilbudet må sees i lys av dette og det kan synes på høy tid å ta en ny gjennomgang.

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning og Stockholms Universitet skal gjennom analyser av eksisterende datagrunnlag samt innsamling av ny informasjon finne ut hvordan ståa er og komme med forslag til endringer. Vi vil dra veksler på Sveriges lange erfaring med heldagsskole og forskning på feltet.

Vi vil vi vite mer om…

- Kommunenes prioriteringer og deres krav til kvalitet og innhold i SFO.

- SFO brukes som et strategisk virkemiddel lokalt, for eksempel for å fremme inkludering?

- hvordan SFO er organisert i de enkelte kommuner, og hvilket omfang tilbudet har (åpningstider, ferietilbud, etc)

- hva slags aktiviteter som tilbys i SFO, og med hvilken begrunnelse

- hvilken kompetanse de ansatte har, og om de får/benytter seg av tilbud om kompetanseutvikling

- hvordan SFO samarbeider med skolen

- hvordan SFO deltar i arbeidet med overgang fra barnehage til skole

- hvordan SFO samarbeider med andre offentlige, private eller frivillige aktører

- hvor fornøyd brukerne er med tilbudet og sin påvirkningskraft (foreldre og barn)

- hva som avgjør om barn går på SFO eller ikke. I Vest-Agder går 49 % av alle barn i 1- 4.trinn på SFO. I Sør-Trøndelag ligger tallet på 80 %. Hvorfor?

- hvordan SFO jobber med inkludering og tilrettelegging, spesielt når det gjelder barn med særskilte behov.

- Hva slags ordninger for foreldrebetaling og eventuelle moderasjonsordninger kommunene har.

Nøkkelord

Kontakter

Christian Wendelborg: https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Christian-Wendelborg.aspx

Joakim Caspersen: https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Joakim-Caspersen.aspx

Bilder

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
Om NTNU Samfunnsforskning:
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom