Samferdselsdepartementet

15 millionar kroner til utbetring av Ørakanalen ved Borg hamn

Del

- Borg hamn er eit viktig logistikknutepunkt. Det er derfor positivt at ein har klart å kombinere ein så omfattande hamneaktivitet med å ivareta viktige miljøverdiar. Regjeringa bidrar nå med å styrkje denne kombinasjonen.

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa foreslår 15 millionar kroner til mudring av Ørakanalen ved Borg hamn. Tiltaket vil vere med på å sikre nødvendig tilførsel av ferskvatn inn i våtmarksområda utanfor Øra i Fredrikstad.

Mudringa er også ein føresetnad for å kunne gjennomføre eit større prosjekt som omfattar utbetring av farleia inn til hamna.

- Sjøvegen vil spele ei stor rolle for miljøvennleg godstransport og er ein viktig del av regjeringa sitt arbeid for betre og billegare transportløysningar for næringslivet. Norsk næringsliv står framfor krevjande omstillingar, og regjeringa er opptatt av å leggje til rette for nødvendige omstillingar med gode rammevilkår som sikrar moglegheiter for vekst. Tilgang på gode hamnefasilitetar er viktig for både reiarlag og transportkjøparar, seier samferdselsministeren.

Sjå også – Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen12.10.2017 13:53Pressemelding

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom