Samferdselsdepartementet

15 millionar kroner til utbetring av Ørakanalen ved Borg hamn

Del

- Borg hamn er eit viktig logistikknutepunkt. Det er derfor positivt at ein har klart å kombinere ein så omfattande hamneaktivitet med å ivareta viktige miljøverdiar. Regjeringa bidrar nå med å styrkje denne kombinasjonen.

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa foreslår 15 millionar kroner til mudring av Ørakanalen ved Borg hamn. Tiltaket vil vere med på å sikre nødvendig tilførsel av ferskvatn inn i våtmarksområda utanfor Øra i Fredrikstad.

Mudringa er også ein føresetnad for å kunne gjennomføre eit større prosjekt som omfattar utbetring av farleia inn til hamna.

- Sjøvegen vil spele ei stor rolle for miljøvennleg godstransport og er ein viktig del av regjeringa sitt arbeid for betre og billegare transportløysningar for næringslivet. Norsk næringsliv står framfor krevjande omstillingar, og regjeringa er opptatt av å leggje til rette for nødvendige omstillingar med gode rammevilkår som sikrar moglegheiter for vekst. Tilgang på gode hamnefasilitetar er viktig for både reiarlag og transportkjøparar, seier samferdselsministeren.

Sjå også – Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom