Det Norske Travselskap

15 års utelukkelse for travtrener Fabrice Souloy

Del

Det Norske Travselskaps Domskomité har funnet Fabrice Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av DNTs dopingreglement, ved at hestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone Ek testet positivt for Kobolt i dopingprøver uttatt etter travløp på Bjerke travbane den 12. juni 2016.

I medhold av dopingreglementet er Fabrice Souloy ilagt følgende sanksjoner: 

  1. Utelukkelse for et tidsrom på 15 – femten- år. Dette innebærer:
  • Tap av retten til å inneha lisens.
  • Tap av retten til, å delta i travløp.
  • Tap av retten til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT.

 2. Bot på 500.000 kr.

 3. Utelukkelsen trer i kraft med umiddelbar virkning.

 Kjennelsen er enstemmig.

 Ytterligere detaljer i saken gis av DNTs generalsekretær:

 Svein Morten Buer, generalsekretær Det Norske Travselskap – 900 35 395

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.