Fysak-konferansen

15 års erfaring med fysisk aktivitet i skolen: Bedre skoleresultater – inviterer til erfarings- og kunnskapsdeling

Del

Etter 15 år med systematisk fysisk aktivitet i skolehverdagen, inviterer Søndre Land ungdomsskole til konferanse for dele de positive erfaringene.

Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
  • Lavere frafall i videregående skole
  • Framgang på skoleresultater
  • Bedre resultater på eksamen
  • Bedre trivsel blant elevene
  • Bedre forhold lærer/elev
  • Lavere sykefravær blant de ansatte

Dette er bare noen av de positive effektene rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole kan notere etter 15 års erfaring med 30 minutters daglig, obligatorisk fysisk aktivitet ved Søndre Land ungdomsskole.

Skolen innførte i 2002 en obligatorisk halvtime fysisk aktivitet hver dag - i tillegg til de ordinære gymtimene. I all hovedsak foregår aktivitetene ute, uansett vær og føre. Både tradisjonelle aktiviteter som slåball og fotball står på planen, sammen med mer utradisjonelle øvelser som "frisbee-golf", "løpende elg", "snørugby" og "kjeglekamp".

Positiv utvikling

Dette har gitt resultater, mener rektor Knut Solhaug:

– Vi har sett en positiv utvikling gjennom disse årene som vi mener i stor grad skyldes FYSAK: Frafallsprosenten i videregående skole har gått ned. Tross lavt utdanningsnivå i kommunen, ligger skolens resultater på linje med fylkesnivået.

– Elevundersøkelsen viser at skolen skårer radikalt bedre enn både fylkes- og landsgjennomsnitt på elevmedvirkning, forhold til lærere, trivsel og læringsmiljø. I tillegg kan vi notere at sykefraværet blant de ansatte på skolen ligger på et snitt på 2,6 % de siste fem årene. Det er svært lavt for en ungdomsskole, sier han.

I en undersøkelse som skolen selv har gjennomført, svarte 95 prosent av elevene at de er positive til FYSAK. 70 prosent av elevene i 10. klasse mente at de lærte mer (til tross for at alle undervisningstimene er redusert med 5 minutter). I tillegg til bedre motorikk og utholdenhet, sier elever og lærere at FYSAK har ført til bedre trivsel, bedre konsentrasjon og oppmerksomhet gjennom hele skoledagen. Økt matlyst, bedre læringsbetingelser og bedre samspill mellom elevene, og mellom elevene og lærerne.

Forsker på effekter

I prosjektet «Schools, Learning and Mental Health» har en forskningsgruppe ved Høgskolen i Innlandet i to år sett på effekten av fysisk aktivitet for unges psykiske helse. Det treårige prosjektet, som omfatter mer enn 1000 ungdomsskoleelever ved 11 skoler i Hedmark, Oppland og Hordaland, avsluttes neste sommer. Men de kan allerede nå si at fysisk aktivitet kan ha positiv effekt: 

– Vi er fortsatt tidlig i prosjektet, men resultatene etter første datainnsamling viser positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og elevenes wellbeing, forteller doktorstipendiat Ingeborg Barth Vedøy.

De foreløpige funnene fra prosjektet vil bli presentert på Fysakkonferansen 20. september.

Fysak-konferansen

Fysak-konferansen arrangeres i Hov i Søndre Land 20. september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.

Bilder

Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Last ned bilde
Rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Last ned bilde
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Last ned bilde
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Last ned bilde
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Søndre Land ungdomsskole har 15 års erfaring med obligatorisk fysisk aktivitet for alle, i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Det har gitt positive resultater i form av bedre skoleprestasjoner og økt trivsel. (Foto: Bjørn H Stuedal)
Last ned bilde

Lenker

Om Fysak-konferansen

Fysak-konferansen
Fysak-konferansen
Rådhuset, Søndre Land kommune
2860 Hov

http://www.fysakkonferansen.no

FYSAK-konferansen arrangeres i Hov i Søndre Land 20. september 2018. Arrangementet finner sted i kinosalen i Rådhuset i Hov sentrum. Konferansen er en videreføring av det treårige prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp (ASAK), som høstet mye verdifull erfaring fra fylkets ungdomsskoler.

FYSAK-konferansen arrangeres i Søndre Land 20.september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Følg saker fra Fysak-konferansen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fysak-konferansen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.