Frivillighet Norge

1,32 milliarder i momskompensasjon

Del

Kulturdepartementet betaler ut 1,32 milliarder i momskompensasjon til frivilligheten før jul. Likevel blir mindre enn tre av fire momskroner frivilligheten har betalt kompensert. Frivillighet Norge mener regjeringen burde gitt full momskompensasjon.

Før jul vil årets momskompensasjon bli overført til bankkontoen til mer enn 23 500 lokale lag og foreninger. Det er et kjærkomment bidrag for teatergrupper, hjelpekorps og sanitetsforeninger over hele landet.

– Norge er fullt av ildsjeler som står på året rundt og skaper aktivitet i sine nærmiljø. Disse midlene gjør at de kan bruke mer tid på aktivitetene de brenner for og mindre på å samle inn penger, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Politikere er flinke til å rose frivillighetens bidrag til alt fra å inkludere flyktninger i sine nye lokalmiljø til å styrke folkehelsen og forebygge ensomhet. Til tross for dette får idrettslag, speidergrupper og andre lag og foreninger en mindre andel av momsen kompensert i år sammenlignet med i fjor.

Den såkalte avkortningen, som angir hvor mye av momsen som ikke blir kompensert, er i år på 27,2% mot 23,7% i fjor og 17% i 2014.

– Utviklingen går i feil retning. Hvis regjeringen virkelig ville satse på lokal frivillighet, burde den ha gitt full momskompensasjon. Dette er en av de de ordningene som treffer bredest av alle statlige overføringer til frivilligheten, og en investering som gir samfunnet skyhøy avkastning, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Å fjerne momsbyrden for frivillig sektor har vært den viktigste saken for Frivillighet Norge i mange år, og gjennomslaget kom i 2010 da momskompensasjonsordningen ble opprettet. Siden den gang har Frivillighet Norge arbeidet med å forbedre og videreutvikle ordningen.

Se også info på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom