Frivillighet Norge

1,22 milliarder i momskompensasjon til 20.000 lag og foreninger over hele Norge

Del

Nå er det kjent at Kulturdepartementet deler ut 1,22 milliarder i momskompensasjon til frivilligheten. Denne investeringen i 20.000 lag og foreninger over hele landet gir skyhøy avkastning for samfunnet, sier Frivillighet Norge.

- Det er lett å glemme hvor brei og allsidig frivilligheten i Norge faktisk er, og hvor mye den betyr i hverdagen til folk flest. Med disse midlene kan idrettslaget lettere gjennomføre julecup i fotball for sjuåringene, mens bestemor kan ta datakurs i regi av pensjonistklubben, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

 Over 20 000 frivillige lag og organisasjoner vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,22 milliarder kroner. Avkortningen i 2015 er 21,7 prosent av det godkjente beløpet, i fjor var avkortningen på 17 prosent. Det betyr at over 1000 flere lag og foreninger får momskompensasjon i 2015 enn året før.

 - I Norge skryter vi gjerne av skilandslaget, men vi bør være minst like stolte av å være verdensmestre på frivillighet.  Med det riktige støtteapparatet kan vi bli enda bedre, sier Johnsen.

61 prosent av befolkningen oppgir at de har vært frivillige i løpet av det siste året, et høyere tall enn noe annet land i verden, viser statistikk fra Institutt for samfunnsforskning. SSBs satellittregnskap for frivillig sektor viser at verdiskapingen i frivillig sektor er på nesten 130 milliarder pr år.

-  Momskompensasjonsordningen er en investering som gir samfunnet vårt skyhøy avkastning, men bør definitivt utvides. Vi mener at regjeringen bør kutte ut avkortningen og kompensere lag og foreninger fullt ut for momsen, sier Johnsen.

Å fjerne momsen for frivillig sektor har vært den viktigste saken for Frivillighet Norge i mange år, og gjennomslaget kom i 2010 da momskompensasjonsordningen ble opprettet. Siden den gang har Frivillighet Norge arbeidet med å forbedre og videreutvikle ordningen.

Her er oversikt over søkjarar og tildelt beløp i 2015.

Se også pressemelding fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stadig-fleire-organisasjonar-far-momskompensasjon/id2466536/

Kontakt Frivillighet Norge: Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, 959 33 862                                                                                             

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50 000 lag og foreninger over hele landet.

Bilder

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom