Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

12. oktober kl. 17.30 - NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen

Del

Hastigheten er avtatt noe, men er fortsatt høy. NVE opprettholder rødt farenivå.

- Hastigheten i fjellpartiet har avtatt noe siden i går og er nå i underkant av 40 cm per døgn i den øvre, aktive delen. I det nedre frontpartiet har hastigheten holdt seg stabilt i underkant av 2 cm per døgn. Det går fortsatt en del steinsprang, men aktiviteten har avtatt siden i natt, sier geolog Einar Anda i NVE.

Det er plussgrader, men noe kjøligere enn i går.

Dagsrapporter for Veslemannen blir publisert her.

Pressetelefon:  tlf. 489 97 667 (ikke sms)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom