OsloMet

12 millioner fra Forskningsrådet til byforskning på HiOA

Del

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler i dag ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter

Hvordan skal byene bli grønnere og mer bærekraftige i framtida?
Hvordan skal byene bli grønnere og mer bærekraftige i framtida?

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektet GREENGOV (Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation) skal ta for seg utfordringene og dilemmaer offentlige ledere står ovenfor når de fremmer det grønne skiftet, og ikke minst hvordan de følger disse opp. Forskerne skal følge hvordan disse strategiene påvirker utfallet og målet om å gjøre byene grønnere og mer bærekraftige.

Prosjektet ledes av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA. Prosjektets ramme er på 12 millioner kroner, og vil gå over de neste fire årene.

Samarbeider tett med Oslo

– Dette blir et spennende prosjekt for forskningsgruppa, men også for Oslo kommune, fordi vi skal samarbeide så tett om omstillingen de nå skal gjennomføre i byen. At vi også har fått med partnere som jobber i sør vil også gi oss et internasjonalt perspektiv, sier prosjektleder Hege Hofstad ved NIBR. Hun skal lede det femårige prosjektet.

Forskerne skal samarbeide tett med Oslo kommune. Særlig Klimaetaten, som er koordinerende enhet for innføringen av det nye klimabudsjettet i kommunen. Budsjettet er ment å være et styringsverktøy som skal få til det grønne skiftet også i praksis.

Klimaendringer og urbanisering er globale faktorer alle byer må forholde seg til, så her er det et potensiale for kunnskapsoverføring både mellom byer og mellom land. Prosjektet involverer derfor to andre nordiske byer; København og Gøteborg, samt Cape Town.

Forskningsprosjektet involverer forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitetet i Oslo, Universitetet i Cape Town, Universitetet i Roskilde og Mistra Urban Futures i Gøteborg.

Andre BYFORSK-prosjekter

I alt syv forskningsprosjekter har fått penger fra BYFORSK-initiativet i denne omgangen. Forsker Rolf Barlindhaug ved NIBR deltar i SINTEF-prosjektet «Hvordan beregne og hensynta energi i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan endrer energibruken seg med ulikt bosettingsmønster» som også fikk tildeling.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et forskningsinstitutt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Instituttet gjør helhetlige analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt. I kraft av å være et nasjonalt forskningsmiljø for by- og regionforskning og står forskning på byer, byområder, regioner og tettsteder sentralt i flere av instituttets prosjekter.

Nøkkelord

Kontakter

Jan-Tore BergheiSeniorrådgiver kommunikasjon - NIBR

Berghei har jobbet i By- og regionforskningsinstituttet siden 2014, og jobber med kommunikasjon både internt og eksternt. Redaktør for Bybloggen.

951 13 487jan-tore.berghei@nibr.hioa.no

Bilder

Hvordan skal byene bli grønnere og mer bærekraftige i framtida?
Hvordan skal byene bli grønnere og mer bærekraftige i framtida?
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom