Nærings- og fiskeridepartementet

1,2 milliarder kroner til forskning i bedriftene

Del

Aldri før har pengestøtten til innovasjonsprosjekter i næringslivet vært større. Nå lyser Forskningsrådet ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter over hele landet som vil løse samfunnsutfordringer gjennom å forske.

-Vi ser at det nå forskes mer i næringslivet og det er gode nyheter. Jeg håper at bedriftene griper muligheten og søker penger fra denne potten. Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen satset massivt på forskning de siste seks årene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Skismøring og honningbier

Et innovasjonsprosjekt ledes av en bedrift, og prosjektet har stor grad av forsknings- og utviklingsaktiviteter. I fjor mottok 145 bedrifter tilsammen én milliard kroner i støtte fra Forskningsrådet til sine innovasjonsprosjekter. Bedriftene var fra store deler av landet og fra et bredt spekter av bransjer. Prosjektene omfattet utvikling av alt fra miljøvennlig skismøring til parasittresistente honningbier til kameraer som gir roboter 3D-syn.

- Stadig flere bedrifter får konkurransefortrinn gjennom forskning, eksperimentering og innovasjon. Dette er spesielt viktig i en tid hvor digitalisering og andre teknologier skaper radikale endringer og nye muligheter i bransje etter bransje, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Pengene Forskningsrådet stiller til disposisjon for slike prosjekter kommer fra et spleiselag fra flere departementer. Omtrent halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, blant annet innenfor havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten vil gå til de beste prosjektene, uansett bransje og fokus for prosjektet. Alle prosjektene må score høyt på kvalitet, nytte og gjennomføringsevne - de samme tre kriteriene som bedriftene blir målt på når de søker penger fra EU. 

Forskningsrådet dekker halvparten 

Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner. Tidligere studier viser at den totale verdiskapingen er nærmere det syvdobbelte av de offentlige investeringene.

Bedrifter som ikke har søkt støtte fra Forskningsrådet tidligere oppfordres til å sende inn en skisse innen 17. juni. Fristen for å sende inn ferdig søknad er 25. september.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom