NorgesGruppen

100 millioner til utviklingsprosjekt i norsk frukt- og grøntnæring

Del

Gartnerhallen SA, BAMA Gruppen AS og NorgesGruppen ASA har i dag vedtatt etablering av GROfond på 100 millioner kroner. Fondet skal finansiere utviklingsprosjekter i norsk frukt- og grøntnæring i minst 10 år fremover.

Gartnerhallen, BAMA Gruppen og NorgesGruppen har hatt et langsiktig og vellykket verdikjedesamarbeid som har gitt positive resultater for partene, primærprodusentene og for kundene.

– Dette er svært gode nyheter. Er det noe som er viktig for grøntsektoren, så er det forskning og utvikling, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

De tre partene eier eiendomsselskapet GRO Eiendom AS. Verdiene i GRO Eiendom er forvaltet og utviklet, og selskapet har i år solgt frukt- og grøntanlegget på Økern med en betydelig finansiell gevinst. Eierne ønsker nå å investere gevinsten i utvikling av norsk produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær, og etablerer derfor GROfondet med en egenkapital på 100 mill. kroner. Partene går inn med 1/3 hver.

- Med et slikt fond vil vi ha alle muligheter for å vise hvilken retning norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter må gå for å videreutvikle sin posisjon hos norske forbrukere , sier styreleder i Gartnerhallen Anders Nordlund. Vi er veldig glade for at både BAMA Gruppen og NorgesGruppen blir med på denne satsingen. Det viser at de både ser muligheter i, og har tro på en sterk norsk grøntproduksjon i fremtiden.

GROfondet vil utløse prosjekter som sikrer omstilling, økt forbruk av norske produkter og en styrket posisjon for norsk produksjon. Målsettingen er at fondet skal gi prosjektfinansiering på 10 millioner korner pr år, og at ordningen skal vare i minst 10 år.

Arbeidet med å etablere retningslinjer og rutiner for søknadsbehandling starter nå. Felles for alle prosjekter som får støtte fra GROfondet er at det skal bidra til å utvikle norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Første søknadsrunde vil bli i 2016.

Bilder

Om NorgesGruppen

NorgesGruppen
NorgesGruppen
Karenslyst Allé 12-14
0213 OSLO

(+47) 24 11 31 00http://www.norgesgruppen.no
NorgesGruppen er landets største handelshus. Vår kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Gjennom våre dagligvarekjeder representerer konsernet en markedsandel på 39,9 prosent innen dagligvarehandelen.

Følg saker fra NorgesGruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesGruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NorgesGruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom