BellonaBellonaBellona

10 bud for Utslippsfri Kyst 2040

Del

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig, men det krever forsterket infrastruktur for fornybar energi i havnene. En satsing på Utslippsfri Kyst 2040 bidrar til å oppfylle nasjonal mål, gir nye arbeidsplasser og verdiskaping for fremtiden, og vil medføre utvikling av ny teknologi og produkter med stort potensial for eksport.

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i skipsfarten.1

MEN: For å oppnå disse målene vil det være behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi, sier Jan Kjetil Paulsen i miljøstiftelsen Bellona. – Havnene må kunne tilby flere alternativer som for eksempel landstrøm når skipene ligger ved kai, ladestasjoner til de som har store batteripakker samt mulighet for forsyning av nye karbonfrie energibærere som hydrogen, ammoniakk eller andre løsninger, sier Paulsen.

Siden alt dette krever fornybar energi i form av elektrisk strøm, vil det være en forutsetning at den bakenforliggende infrastrukturen i elnett og kraftforsyning dimensjoneres til å takle disse nye behovene.  – Smart styring, lokal elektrisitetsproduksjon og batterier i havnene kan også optimalisere nettinvesteringene, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Og næringslivet er klar med løsningene, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen. – Her er norske aktører tidlig ute, blant annet med maritime ladestasjoner og batteriteknologi. Her bygger vi ny næring med et stort potensial for eksport.

Bellona har sammen med Nelfo og Elektroforeningen (EFO) utarbeidet 10 bud for elektrifisering av norskekysten. Disse blir videre presentert og debattert av politikere og næringsaktører på et eget arrangement under Arendalsuka ionsdag 15. august.

10 bud for å oppnå Utslippsfri Kyst 2040:

 1. Overordnet mål: Norskekysten skal være utslippsfri innen 2040.
 2. Lag en nasjonal plan for infrastruktur:
  • Havna som forsyningspunkt for fornybar energi: Landstrøm, ladestrøm, hydrogen og andre klimanøytrale energibærere, også for landtransport.
  • Kystgrid: Sørge for at strømnettet på kysten oppgraderes med tilstrekkelig kapasitet.
 3. Innfør «elbil-virkemidler» til sjøs. For eksempel redusert havneavgift, fritak for elavgift, og subsidiert landstrøm og ladestrøm i en overgangsperiode.
 4. Avvikle støtteordninger for bruk av fossil energi. For eksempel bør refusjon av mineraloljeavgiften for fiskere erstattes med støtte til ombygging og nybygging av elektriske fartøy.
 5. Utstyre nettselskapene med mandat og økonomi til å føre nok elektrisk kraft til havnene.
 6. Etablere nasjonale retningslinjer for salg av strøm til skip.
 7. Gradvis øke avgiftene på bruk av fossil energi, og disponere avgiftsmidlene i fond som finansierer infrastruktur og maritime nullutslippsløsninger.
 8. Bidra til kompetanseheving og forskning rundt maritime nullutslippsløsninger.
 9. Utvikle ny eksportindustri, verdiskapning og arbeidsplasser.
 10. Ta en lederrolle i IMO, EU og andre organer for å harmonisere internasjonalt lovverk og standarder for landstrøm og ladestrøm.

Note 1: Kystruten skal redusere klimagassutslipp med 25% fra 2021, det skal være nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026, og Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 40% innen 2030 og 85-90% innen 2050.

Nøkkelord

Kontakter

Bellona: Jan Kjetil Paulsen, tlf 97522100, e-post: jkp@bellona.no
Nelfo: Tore Strandskog, tlf 99477834, e-post: tore.strandskog@nelfo.no
EFO: Per Øyvind Voie, tlf 97665446, e-post: per.oyvind.voie@efo.no

Bilder

Last ned bilde
Utslippsfri kyst krever utbygging av infrastruktur for fornybar energi til tusenvis av store og små fartøy.
Utslippsfri kyst krever utbygging av infrastruktur for fornybar energi til tusenvis av store og små fartøy.
Last ned bilde
Last ned bilde
Jan Kjetil Paulsen. Credit: Bellona.
Jan Kjetil Paulsen. Credit: Bellona.
Last ned bilde
Tore Strandskog. Credit: Nelfo
Tore Strandskog. Credit: Nelfo
Last ned bilde
Frank Jaegtnes. Credit: EFO.
Frank Jaegtnes. Credit: EFO.
Last ned bilde

Om Bellona

Bellona
Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00http://www.bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

Følg saker fra Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom