Det Norske Travselskap

10 års utelukkelse og 0,5 mill. kr i bot for Fabrice Souloy

Del

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017. I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Leder i DNTs avdeling for hestevelferd, Anne V. Wangen, uttaler følgende:

 -        Hester er helt prisgitt de personene som har ansvaret for de. De har som regel stor tillit til oss mennesker og de har ingen forstand eller mulighet til å motsette seg ulovlig behandling. Dette er den store forskjellen mellom doping i humanidretten og doping av dyr.

-        Appellkomitéen fester ingen lit til Souloys forklaring på de høye konsentrasjonene av kobolt i både blod og urin, og vi mener det er bevist at de må ha blitt tilført store doser koboltsalter direkte i blodbanen. Slik behandling medfører betydelig fare og ubehag for hestene under og umiddelbart etter behandlingen. Til tross for at kobolt er et mikromineral som finnes i svært små konsentrasjoner i jord, planter og levende organismer, er det også et giftig tungmetall som gitt i store doser over tid gir alvorlige skader på indre organer hos mennesker og dyr.

-        Det er heller aldri beskrevet koboltmangel hos hester, og derfor ingen fornuftig grunn til å tilføre dette til hest i store doser. Jeg mener derfor i tråd med SDKs innstilling at det dyrevelferdsmessig er helt forkastelig å tilføre hester slike mengder kobolt. Mitt syn er derfor at personer som i egen vinnings hensikt forgifter hestene med store doser toksiske tungmetaller ikke har noen plass i travsporten, heller ikke om 8 ½ år.

 Generalsekretær Svein Morten Buer uttaler følgende:

 -        Vi registrerer at DNTs Appellkomité har gjort en grundig vurdering av alle sidene som kom fram under saken. De har behandlet alle innsigelser Fabrice Souloy hadde til anmeldelsen og Domskomitéens vurderinger. De har likevel funnet det bevist at han har begått et forsettlig regelbrudd på Dopingreglementet. DNT er av den oppfatning at utelukkelsesperioden på 10 år er i mildeste laget i forhold til alvorligheten i regelbruddet, men også vi må forholde oss til avgjørelsen i DNTs høyeste domsorgan.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Det Norske Travselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Travselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Travselskap

Kjennelse i Det Norske Travselskaps Appellkomité i saken mot travtrener Fabrice Souloy28.11.2017 21:55Presseinvitasjon

Den franske travtreneren Fabrice Souloy påanket til Appellkomitéen den kjennelsen Det Norske Travselskaps Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, og ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom