1 av 4 vil slite ved renteøkning

Del

Blant de som har boliglån, er det 25 prosent som vil bli bekymret for egen evne til å klare renter og avdrag dersom renten går opp tre prosentpoeng.

- Undersøkelsen viser at unge i etableringsfasen i større grad vil bli påvirket av en renteøkning. Det kan være vanskelig for mange å komme seg inn i boligmarkedet og spesielt med begrenset egenkapital, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

Blant nordmenn med lån er det nær sju av ti som ikke vil bekymret for egen evne til å betale renter og avdrag hvis boliglånsrenten øker med tre prosentpoeng fra dagens nivå. 1 av 4 vil bli bekymret for egen evne til å klare renter og avdrag. Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

Personer under 30 år er mest bekymret i forhold til troen på egen økonomi. Her oppgir nær fire av ti at de ville blitt bekymret ved en renteøkning på tre prosentpoeng.

84 prosent tror en rentøkning på tre prosentpoeng vil føre til at unge i etableringsfasen vil få problemer med å betale renter og avdrag. Denne oppfattelsen er lik i alle aldersgrupper, i ulike deler av landet og blant menn og kvinner.

KLP Banken ser en økende trend i form av at lånebehovet flytter seg fra barna til foreldrene.
- Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp Litt Extra-lån for å hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende. En renteøkning kan også ramme indirekte. Enkelte foreldre har lånt opp på egen bolig for å hjelpe barna, sier Andersen.

- Du bør ikke fristes til å låne mer enn du faktisk trenger når renten er lav. Har du i tillegg valgt avdragsfrihet får du dobbel smell når renten stiger og du må begynne å betale avdrag, avslutter banksjefen.

Fakta om KLP Banken
KLP Banken AS er et heleid datterselskap av KLP og er en nettbank for personkunder med spesielt gode vilkår for KLPs medlemmer og pensjonister. KLP Banken AS finansierer også lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver.
Banken har hovedkontor i Trondheim i tillegg til lokaler i Oslo. Banken forvalter utlån for totalt 80 milliarder kroner finansiert av KLP og på egen balanse. KLP Banken har 45.000 personkunder, hvor cirka 70 prosent er medlemmer i KLP.

Bilder

Dokumenter

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom