Norsk Friluftsliv

1 av 4 snøscooterkjørere kjører ulovlig

Del

Nesten hver fjerde snøscooterkjører kjører der det ikke er lov, viser en rapport. – Dette er en adferd vi ikke kan godta, mener Norsk Friluftsliv.

TRUER FRILUFTSLIVET: Ulovlig kjøring i naturen er en trussel mot det friluftslivet mange i Norge er så glad i, mener Norsk Friluftsliv.
TRUER FRILUFTSLIVET: Ulovlig kjøring i naturen er en trussel mot det friluftslivet mange i Norge er så glad i, mener Norsk Friluftsliv.

Tallene kommer fra en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt, som har kartlagt holdninger og adferd blant rundt 4500 snøscootereiere. Av disse er 93 prosent menn.

Rapporten viser at det spesielt er de unge scooterkjørerne som kjører på steder der det ikke er lov. Blant de under 25 svarer over halvparten at de gjør dette.

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med rundt 950 000 medlemskap, mener dette er svært bekymringsverdig.

- Det at så stort antall snøscooterkjørere oppgir at de bare tar seg til rette er ikke greit. Det er aldri slik at noen lover er «veiledende» og andre absolutte. Når nesten hver fjerde scootereier selv rapporterer at de kjører ulovlig, er dette en adferd og noen holdninger regjeringen ikke kan godta, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

En tidligere undersøkelse har vist at hele 81 prosent av befolkningen ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen.

- En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er å kunne nyte naturen i fred og ro, uten å måtte bekymre seg for ulykker, eksos og støy på grunn av at folk kjører ulovlig. Dessverre bidrar dette til å øke konfliktnivået mellom ulike brukergrupper i naturen, noe som truer det friluftslivet som mange i Norge er så glade i, sier Meland.

ØKOKRIM foreslo i 2015 å heve strafferammen i motorferdselloven fra dagens nivå med kun bøtestraff til en strafferamme med fengsel inntil to år ved grove overtredelser.

Også Norsk Friluftsliv er positive til å øke strafferammen for ulovlig kjøring.

- En slik heving vil være et klart signal om at brudd på motorferdselloven ikke aksepteres, og det vil kunne ha en allmennpreventiv effekt, avslutter Meland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TRUER FRILUFTSLIVET: Ulovlig kjøring i naturen er en trussel mot det friluftslivet mange i Norge er så glad i, mener Norsk Friluftsliv.
TRUER FRILUFTSLIVET: Ulovlig kjøring i naturen er en trussel mot det friluftslivet mange i Norge er så glad i, mener Norsk Friluftsliv.
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom