Unio

– Vanvittig sløseri med norsk forskning

Del

Mer konkurranse, rapportering og kontroll skal øke kvaliteten på norsk forskning. Resultatet er milliardsvinn i søknadsrundene og et økende antall sykmeldinger, skriver I Front, nettmagasinet til hovedorganisasjonen Unio.

Konkurranseutsettingen av norsk forskning gjennom Forskningsrådet og EU legger økende press på norske forskere og deres fagmiljøer.
Forskningsrådet mottar om lag 5000 søknader pr år. 80 prosent ender med avslag. Å lage søknader er tidkrevende, anslagsvis to millioner timer går med, ifølge I Fronts reportasje.
– Dersom mellom 500 og 1000 årsverk går med til å skrive søknader som får avslag, må vi spørre om dette er fornuftig ressursbruk, kommenterer Unio-leder Ragnhild Lied.
– Jakten på eksterne midler har blitt tøffere, og den foregår mellom universiteter, høyskoler, institutter og en voksende konsulentbransje. Dette fører til et hardere søknadsregime, og i instituttsektoren har det resultert i at folk i økende grad blir syke på grunn av arbeidspresset, sier spesialrådgiver Kari Folkenborg i Forskerforbundet til I Front.

Professor Knut Holtan Sørensen ved NTNU konstaterer at dagens finansieringssystem har betydelige svakheter. Han sier at forskerne arbeider under et tiltakende press, særlig på universitetene.

Kontakter

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom