Glass og Fasadeforeningen

– Trygghetsruter kan ikke monteres av hvem som helst

Del

Glass og Fasadeforeningen har i samarbeid med FG Skadeteknikk utgitt veilederen «Retningslinjer for montering av trygghetsruter». Samtidig har partnerskapet beskrevet nye og tydelige krav til FG-godkjente produkter og bedrifter som skal montere disse.

Henning Austad (Modum Glassindustri), Arve Haug (FG Skadeteknikk), Hans Olav Meen Nilssen (GF  og Per Henning Graff (GF) utførte omfattende tester av forskjellige glasskombinasjoner som grunnlag for å definere FG-sertifiserte glass.
Henning Austad (Modum Glassindustri), Arve Haug (FG Skadeteknikk), Hans Olav Meen Nilssen (GF og Per Henning Graff (GF) utførte omfattende tester av forskjellige glasskombinasjoner som grunnlag for å definere FG-sertifiserte glass.

Veilederen angir prinsipper for montering av glassruter med motstand mot og evne til å forsinke eller forhindre innbrudd. Prinsippene som er beskrevet er basert på tester utført i samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen (GF) , Modum Glassindustri og FG Skadeteknikk (FG).

– Det mangeårige samarbeidet mellom faglig ekspertise fra FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen (GF) har resultert i effektive tiltak mot innbrudd og hærverk. "Veileder for montering av trygghetsruter" er et av resultatene av vårt felles arbeid. Men like viktig er at vi gjennom samarbeidet har laget en sertifiserings- og merkeordning av glassprodukter og godkjenningskrav til bedrifter som skal montere trygghetsruter som innfrir FG skadeteknikk sine krav, sier direktør Bjørn Glenn Hansen i GF.

– Det er i dag 16 FG-godkjente bedrifter og 14 sertifiserte produkter. Produsenter som ønsker sine produkter sertifisert henstilles om å ta kontakt med FG Skadeforsikring eller GF og gjennom kursvirksomheten vil GF legge til rette for at antallet godkjente bedrifter økes, fortsetter Hansen.

FG-sertifiserte produkter er sertifisert etter FG-300. Disse produktene er listeført på FG Skadeteknikk sine hjemmesider. Glass og Fasadeforeningen på sin side forvalter merkeordningen og listefører bedrifter som har FG-godkjenning for merking og montering av trygghetsruter

Verdifull erfaring
– Tidligere ha vi kun beskrevet krav til produktene som skal brukes til å sikre eiendom mot innbrudd og hærverk. Gjennom dette samarbeidet og testene vi har utført, har vi lært mye om materialet glass og hvordan det opptrer ved ulike ytre påkjenninger. Ikke minst er det viktig for oss å forstå at det ikke bare er ruta som er viktig, men at kvaliteten på både karmer og innfesting har stor betydning for optimal verdisikring, sier Arve Haug i FG Skadeteknikk.
– Forsikringsselskapene opplyser om vilkårene, forankret i sikkerhetsforskriften, ved inngåelse av avtaler om forsikring mot innbrudd og hærverk. Denne nye merkeordningen og beskrivelsene i veilederen vil gjøre det både enklere å innfri opplysningsplikten ved inngåelse av avtaler og konkludere ved eventuelle skadeoppgjør, sier Haug.


Fakta
Innsetting av dører med glass og vinduer samt utskifting av glass i eksisterende konstruksjoner skal utføres med FG-sertifiserte produkter.
Glass og Fasadeforeningen er satt til å føre register over glassprodusenter som omsetter produkter testet og sertifisert etter FG-300. Glass og Fasadeforeningen forvalter merkeordningen og gir bedriftene rett til å merke FG-sertifiserte glass.

Bedrifter som gis slike rettigheter skal ha gjennomført kurset «Krav til dokumentasjon og merking av FG-sertifiserte trygghetsruter» hos Glass og Fasadeforeningen, og
må kunne fremlegge dokumentasjon på produktenes motstandsevne.

Merket eies av FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen. Med godkjenning for merking listeføres bedriften hos FG Skadeteknikk (www.fgsikring.no) og Glass og Fasadeforeningen (www.glassportal.no).

FG Skadeteknikk
FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Henning Austad (Modum Glassindustri), Arve Haug (FG Skadeteknikk), Hans Olav Meen Nilssen (GF  og Per Henning Graff (GF) utførte omfattende tester av forskjellige glasskombinasjoner som grunnlag for å definere FG-sertifiserte glass.
Henning Austad (Modum Glassindustri), Arve Haug (FG Skadeteknikk), Hans Olav Meen Nilssen (GF og Per Henning Graff (GF) utførte omfattende tester av forskjellige glasskombinasjoner som grunnlag for å definere FG-sertifiserte glass.
Last ned bilde
Arve Haug i FG Skadeteknikk fikk selv erfare ulike glasskombinasjoners evne til å yte motstand.
Arve Haug i FG Skadeteknikk fikk selv erfare ulike glasskombinasjoners evne til å yte motstand.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

47 47 47 05http://www.glassportal.no

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Følg saker fra Glass og Fasadeforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Glass og Fasadeforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Glass og Fasadeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom