Medietilsynet

– Slik organiseres de store mediekonsernene

Del

Medietilsynet har satt sammen en organisasjonsoversikt over de største mediekonsernene som kontrollerer en vesentlig del av nyhets- og aktualitetsmediene her i Norge.

Konsernene Medietilsynet har fokusert på kontrollerer en vesentlig del av nyhets- og aktualitetsmediene her i landet, og er derfor aktuelle på flere plan – politiske som økonomiske.

Ved å studere organisasjonene kan man gjøre seg mange tanker om denne delen av mediebildet i Norge, omkring status,relevans, og utvikling – og om konsernenes betydning i samfunnet knyttet til mangfold, demokrati, ytringsfrihet og ytringsmulighet. Det samme kan tenkes rundt det økonomiske bildet omkring eierskap, pengestrøm og internasjonale strategier.

Aktuelt i forbindelse med at medieeierskapsloven skal oppheves og ny lov om åpenhet i eierskap fremmes

Fredag ble proposisjon om å oppheve dagens medieeierskapslov lagt frem i Stortinget, og saken er nå til behandling i Familie- og kulturkomiteen. Samtidig er det fremmet et forslag om en ny lov om åpenhet om eierskap i medier. Loven gir medievirksomhetene plikt til å gi Medietilsynet opplysninger om eierskap. Etter loven har Medietilsynet i oppgave å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier. 

Medietilsynet har i løpet av 2015 jobbet med å innhente opplysninger og forberede mediekonsernoversikten som et viktige steg på veien videre om å tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon om eierskap i norske medier. I oversikten er det også oppgitt selskapenes inntekter der det har vært tilgjengelig.

Medietilsynet vil oppdatere oversikten årlig og ved større endringer.

Gå til Mediekonsernoversikt 2015 (nettside) http://mediekonsernoversikt.medietilsynet.no

Collage over Mediekonsern 2015

Nøkkelord

Kontakter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet arbeider med veiledning av barn og unge i bruk av digitale medier, aldersgrenser for kinofilm, støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom