Norsk Folkehjelp

– Regjeringen øker barnefattigdommen i norske asylmottak

Del

I statsbudsjettet fremkommer det at regjeringen har som mål å kutte i støtten til barnefamilier i mottak. – De lever allerede langt under fattigdomsgrensen. Dette er uansvarlige kutt, sier Norsk Folkehjelp.

– Vi har et eksempel fra ett av våre mottak hvor en familie på seks vil sitte igjen med 55 kroner dagen per person dersom dette forslaget går igjennom. Det er penger som skal dekke det aller meste av grunnleggende utgifter, og likevel ikke stort mer enn hva det koster for en lunsj i stortingskantina. Det er helt hårreisende at regjeringen ser det som forsvarlig at et slikt beløp skal være tilstrekkelig for et anstendig livsopphold, sier Birgitte Brekke, stabssjef i Norsk Folkehjelp.

En voksen beboer i ordinært asylmottak må i dag klare seg med maks 2340 kroner i måneden. For et par er beløpet 4440 kroner. I tillegg gis det støtte per barn, avhengig av barnets alder. Det skal dekke mat, klær, egenandel til helsehjelp, medisiner, bussreiser, telefon, hygieneartikler og andre ting man trenger. Det er sistnevnte støtte, altså støtten til barnefamilier, regjeringene nå i praksis vil kutte i, ved å sette en maksgrense per familie på 10 000 kroner. Det innebærer at et par med mer enn to barn kan få kutt i støtten, avhengig av barnas alder. På dette ønsker regjeringen å spare 5,9 millioner kroner.

– Det er et relativt lite beløp i den store sammenhengen, men vil gi store negative konsekvenser for de det går utover. Og det vil først og fremst være barn. Dette er et kutt som vil øke barnefattigdommen i norske asylmottak, sier Brekke.

Allerede før regjeringen kuttet satsene til livsopphold for asylsøkere i statsbudsjettet for 2015 var de kritisk lave – tilsvarende om lag halvparten av sosial nødhjelpssats. Basisbeløpet ble så ytterligere kuttet med opptil 20 prosent, avhengig av oppholdstatus, fra 1. januar 2016.

– Norsk Folkehjelp har lenge fått tilbakemelding fra ansatte på våre asylmottak om at pengene beboerne får ikke strekker til og det har blitt rapportert om barn med mangelsykdommer. Vi hadde aldri akseptert en slik behandling av noen andre grupper i det norske samfunnet, sier Brekke.

En NOVA-rapport fra 2011 sammenstilte forskningen som er gjort på forholdene for barn i asylmottak. Rapporten konkluderte med at barns hverdager i asylmottak ligger langt unna hverdagen for andre barn i samme ­aldersgruppe i Norge, også om man sammenligner med barn i familier som lever på sosial stønad.

– Kutt i stønaden innebærer at mottaksbeboere, som allerede er i en vanskelig situasjon, lettere havner utenfor samfunnet og ikke kan delta i ordinært hverdagsliv. Å bygge asylsøkere opp og skape en mer normalisert tilværelse i mottak vil gi langt bedre forutsetninger for integrering. Å kutte ytterligere er helt imot regjeringens løfter om å satse på integrering. Det står også i skrikende kontrast med regjeringens ambisjoner om å redusere barnefattigdommen, sier Brekke.

Viser til kapittel 490 justisdepartementet, post 70.

Oversikt over satser for beboere i mottak finnes her. Vi har tatt utgangspunkt i stønaden for beboere i ordinære mottak med selvhushold, da dette er den gruppen kuttforslaget i størst grad vil ramme.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom