Norsk Folkehjelp

– Norge må ta imot 15 000 kvoteflyktninger

Del

– Norge må ta ansvar og ta imot 15 000 kvoteflyktninger de neste tre årene, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Killi Westhrin.

– Som følge av de store ankomstene av asylsøkere til Norge for to år siden, har norske kommuner betydelig bygget opp sin evne og mulighet til å bosette flyktninger og denne kapasiteten må Norge nå utnytte til å avlaste de landene som har tatt imot flest flyktninger, sier Westhrin.

Selv om Norge har rekordlave ankomster av flyktninger, er det flere flyktninger i verden nå enn noensinne. Hundretusener sitter fast i flyktningleirer i land som Tyrkia, Libanon og Uganda, og forholdene i disse leirene blir verre for hvert år som går.

Som del av Syria-avtalen var de politiske partiene i Norge enige om å evaluere mottaket av kvoteflyktninger i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 og 2018. I avtalen står det at evalueringen skal vurdere erfaringer med norske kommuners kapasitet til bosetting, status for FNs høykommissær for flyktningers appell om bosetting av kvoteflyktninger fra Syria, status for andre flyktningstrømmer og øvrige humanitære kriser og status for asyltilstrømningen til Norge i etterkant av avtalen.

– Det er 500 000 syrere som kvalifiserer til gjenbosetting. De befinner seg i leirer i Tyrkia og Libanon. Vi ser at tilværelsen i leirene sliter hardt på flyktningene. De er fattigere, sykere og bor under dårligere forhold enn de første årene etter at krigen brøt ut, sier Westhrin.

– Vi mener også at Norge nå må gjenopprette mangfoldet i kvotene for overførings-flyktninger, til å gjelde andre nasjonaliteter enn bare syrere.

Syria er langt fra det eneste landet som sørger for at antallet flyktninger øker. Blant annet har prekære situasjonen i Sør-Sudan har ført til en masseflukt av mennesker over grensene til nabolandene, blant annet til Uganda som er det landet i Afrika som tar imot flest flyktninger.

– Norske kommuner har vist at de kan ta imot et større antall kvoteflyktninger. Flere kommuner enn tidligere har påtatt seg dette ansvaret og de melder at det er bedre tilgang på boligmasse enn før. De lave ankomstene vi ser nå vil føre til overkapasitet i mange kommuner, en kapasitet det vil være vanskeligere å bygge opp igjen hvis de slutter å bosette.

– Den naturlige konsekvens av Syria-avtalen må være at Norge åpner for flere kvoteflyktninger til Norge de neste tre årene for å hjelpe noen av de som ikke kan hjelpes i flyktningeleirene, avslutter Westhrin. 

Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær

907 96 835

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom