UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

– Ferske lærere trenger tydelig veiledning fra erfarne kolleger

Del

Nyutdannede lærere kan ha stort utbytte av tydelig veiledning, sier universitetslektor Eli Lejonberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

For nyutdannede lærere spiller veiledning fra en erfaren kollega en viktig rolle i møte med det såkalte «praksis-sjokket» - overgangen fra studienes ideal til realiteten i lærerhverdagen.

Nylig vedtok Stortinget at det skal innføres en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere. Den skal ivareta at alle ferske lærere får veiledning.

Lejonberg disputerte nylig med avhandlingen sin og har analysert spørreskjemaer besvart av veiledere og nye lærere i henholdsvis Norge og Sverige. Et av de viktige spørsmålene var «hva er god veiledning» og hvordan kan det gi best utbytte for den nye læreren, og dermed også elevene.

– Veiledere bør ikke være redde for å bidra med sine vurderinger og beskrivelser av egen praksis, sier Lejonberg.

Tydelighet er viktig

– Klarhet i veiledningen kan bidra til nye læreres tro på egen mestring i læreryrket. Tidligere forskning har vist at forventning om mestring har betydning for å lykkes i arbeidet, sier Lejonberg.

I tillegg ser det ut til at tydelig veiledning kan bidra til nyutdannede lærere ikke ønsker å slutte i jobben:

– Veiledning spiller en viktig rolle for å kunne trives og bli værende i læreryrket. Og de nyutdannede lærerne i studien som opplever at de har fått veiledning med klare tilbakemeldinger uttrykker lavere grad av intensjon om å slutte, sier forskeren.

Vil unngå ukritisk adoptering av praksis

Det har vært en bekymring i norsk veileder-tradisjon for at den nye læreren ukritisk adopterer veileders måte å jobbe på.

– Derfor har veiledere blitt oppfordret til å unngå å utrykke egne vurderinger og meninger. Målet har vært å la den som blir veiledet finne sin egen vei, sier Lejonberg.

– Men funn i studien tyder på at veiledning som kun vektlegger egen refleksjon og åpenhet for ulike tilnærminger til læreryrket kan føre til usikkerhet i starten.

Råd fra erfarne kan fremme refleksjon

Hun påpeker at det selvfølgelig er viktig å tenke over på hvilken måte man formidler tydelige innspill:

– Det er klart at det kan bli for mye av veileders vurderinger og innspill også. Jeg vil understreke at funnene ikke er et argument mot refleksjon i veiledning. Å utvikle refleksjonsferdigheter er viktig for den livslange læringen i læreryrket.

– Men kjennskap til erfarne læreres vurderinger og måter å jobbe på kan også fremme den nye lærerens refleksjon, avslutter hun.

-----

Vedlagt bilde av Eli Lejonberg kan brukes fritt mot kreditering: Foto: Sandra R. Nielsen/ Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Nøkkelord

Kontakter

Eli Lejonberg, Tlf: 95135771 / 22858250 / eli.lejonberg@ils.uio.no
Sandra R. Nielsen, Tlf: 92099258 / 22856433 / s.r.nielsen@ils.uio.no

Bilder

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

22 85 82 76http://www.uv.uio.no

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning. Instituttet er en del av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Følg saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom