Kulturrådet

– Et kunst-Norge preget av vitalitet, nyskaping, bredde og høy kvalitet

Del

I dag ble det klart hvilke kunstnere som får stipender fra Statens kunstnerstipend. - Årets tildelinger viser et kunst-Norge preget av vitalitet, nyskaping, bredde og høy kvalitet, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad.

Sofie Louise Kleppe-Turunen er tildelt toårig arbeidsstipend for folkekunstnere fra Statens kunstnerstipend i 2018. Foto: Marit Sletten/Jutulskinn
Sofie Louise Kleppe-Turunen er tildelt toårig arbeidsstipend for folkekunstnere fra Statens kunstnerstipend i 2018. Foto: Marit Sletten/Jutulskinn

882 stipender tildelt

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har tildelt 882 stipend til kunstnere over hele landet.
– Stipendordningene er ett av våre viktigste virkemidler for å bygge et stort antall kunstnerskap av høy kvalitet innenfor alle kunstfelt. Stipendene gir kunstnere økonomisk rom for å fordype seg og videreutvikle sine kunstnerskap. Kunstnerstipendene er for staten en rimelig investering som ikke bare er viktig for kunsten i seg selv, men som også har stor betydning for at publikum skal møte et bredt kunst- og kulturtilbud i hele landet, sier Trude Gomnæs Ugelstad.

– Kommer hele landet til gode

Over 8 400 søknader har blitt behandlet i 23 ulike stipendkomiteer i årets søknadsrunde.
En stor andel av søknadene kommer fra Oslo, med Hordaland og Akershus på 2. og 3. plass. Tildelingsprosenten alle søknader sett under ett er 10,4%. – Selv om kunstnerisk kvalitet og aktivitet er de viktigste kriteriene i vurderingene, er vi også opptatt av geografisk fordeling, men tildelingen speiler bostedene til norske kunstnere. Likevel vet vi at selv om en stor andel av kunstnere bor i Oslo-området og i Hordaland, har kunstnerne selv et genuint ønske om å møte publikum over hele landet, så effekten av stipendene kommer derfor hele landet til gode, understreker Gomnæs Ugelstad. 

Årets tildelinger går til et vidt spekter av kunstnere fra hele landet, fra scenografer og skulptører, til folkekunstnere og performance-kunstnere. Billedkunstnere dominerende gruppen innenfor alle stipendgruppene.

– Viktig for ytringsmangfoldet

– Kunsten viderefører tradisjoner og skaper nye, den speiler samfunnet vi lever i, analyserer og griper inn i de endringene som omgir oss og hjelper oss å forstå hvem vi er både som samfunn og enkeltmennesker. Det er derfor viktig at kunsten gis tilstrekkelig plass til å utvikle seg. Statens kunstnerstipend er et viktig bidrag til denne styrkingen av ytringsmangfoldet, sier Gomnæs Ugelstad.

Kunstnerisk kvalitet og aktivitet viktigst

Kunstnerisk kvalitet og aktivitet er de viktigste kriteriene når søknadene vurderes.
– Utvalget har stor respekt for det grundige og krevende arbeidet som er gjort i de ulike stipendkomiteene. De må gjøre tøffe prioriteringer, og i disse dager mottar svært mange kvalifiserte søkere avslag. Utvalget har årets budsjettsøknad til Kulturdepartementet meldt inn behovet for flere stipendhjemler og vil fortsette arbeidet for dette. Vi har et vitalt bredt kunstmiljø i dag, men utvalget mener at det kan løftes ytterligere ved å gi flere kunstnere en mulighet til fordypning, sier utvalgslederen

Utvalget for statens kunstnerstipend hadde sitt første tildelingsmøte i Kulturrådets lokaler i Trondheim, der sekretariatet for Statens kunstnerstipend nå holder til.

Se tildelinger fra Statens kunstnerstipend

Arbeidsstipend 2018

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 2018

Stipend for etablerte kunstnere 2018

Stipend for seniorkunstnere 2018

Diversestipend 2018

Diversestipend for yngre/nyetablerte kunstnere 2018

For mer informasjon, ta kontakt med Ingunn S. Eriksen, kommunikasjonsdirektør Kulturrådet, 48 13 72 34, ingunn.eriksen@kulturradet.no

Bilder

Sofie Louise Kleppe-Turunen er tildelt toårig arbeidsstipend for folkekunstnere fra Statens kunstnerstipend i 2018. Foto: Marit Sletten/Jutulskinn
Sofie Louise Kleppe-Turunen er tildelt toårig arbeidsstipend for folkekunstnere fra Statens kunstnerstipend i 2018. Foto: Marit Sletten/Jutulskinn
Last ned bilde
Trude Gomnæs Ugelstad er utvalgsleder for Statens kunstnerstipend. Foto: Ilja Hendel
Trude Gomnæs Ugelstad er utvalgsleder for Statens kunstnerstipend. Foto: Ilja Hendel
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom