Kulturrådet

-Et godt kulturbudsjett

Del

I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslås rammene i Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og Kulturfondet økt. Kulturrådet får også ansvar for nye oppgaver fra neste år. Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen mener at kulturministeren har levert et godt budsjett.

-Kulturministeren leverer et solid og gjennomarbeidet kulturbudsjett, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Skei Grande har gjort et godt politisk arbeid når hun foreslår en økning på 640 millioner kroner til kultur, det er et signal om at regjeringen tar kulturfeltet på alvor. Skei Grande har funnet rom for store investeringer samtidig som det er fokus på innhold og formidling. Budsjettet speiler videre hennes engasjement for regionene, for frivilligheten og for museene. Det er særlig positivt at kulturarvfeltet løftes, sier Danielsen.

Økte kunstnerstipender
I budsjettet foreslås det å øke størrelsen på arbeidsstipendene fra 261 539 kroner til 268 222 kroner, mens de langvarige stipendene økes fra 251 320 kroner til 268 222 kroner. Totalt betyr dette en økning på 4 prosent.

-Utvalget er særlig godt fornøyde med at størrelsen på de langvarige stipendene er økt, slik at de er på samme nivå som arbeidsstipendene, sier Trude Gomnæs Ugelstad som er leder for Utvalget for statens kunstnerstipend.

- Samtidig vil jeg understreke at behovet er langt større og utvalget vil jobbe videre for å styrke statens kunstnerstipend, både med større og flere stipender, sier Ugelstad.

Fond for lyd og bilde øker med 10 prosent
Tilskuddet til Fond for lyd og bilde, som skal fremme produksjon og formidling av lyd- og filmopptak, foreslås økt med 3,93 millioner kroner, en økning på over 10 prosent.

Styreleder Stein Bjelland i Fond for lyd og bilde er svært glad for denne utviklingen.

-Dette er et steg i riktig retning. Fond for lyd og bilde har et unikt oppdrag i å være med på å finansiere gode og viktige kunstprosjekter i hele landet, og er derfor viktig for kunstnerøkonomien. Etter mange år med indeksregulering er vi glade for en reell økning til neste år, sier Bjelland.

Norsk kulturfond
Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 982 millioner kroner til Norsk kulturfond i 2019. Det er en økning på 32,7 millioner kroner fra saldert budsjett 2018. I tillegg til en generell justering på ca. 2,2 prosent er det gjort ekstra bevilgninger til blant annet aspirantordningen (2 millioner kroner), etablerte scenekunstgrupper (7 millioner kroner), oversettelse av samisk litteratur (2 millioner kroner) og litteraturformidling for barn og unge (6,5 millioner kroner).

Rådsleder Tone Hansen er glad for at flere av rådets prioriteringer er fulgt opp i årets budsjett.

- Rådet er glade for at det arbeidet vi gjør blir sett og at vi får gjennomslag for mye av det vi ønsket i vår budsjettsøknad. Budsjettet for 2019 har mange gode økninger, særlig er vi opptatt av at aspirantordningen og det frie scenekunstfeltet styrkes, sier Tone Hansen.

Nye oppgaver
Kulturrådet overtar forvaltningen av tilskudd til nasjonale minoriteter og tilskudd til romani fra 2019. I tillegg vil Kulturrådet få ansvar for å forvalte penger til amatørteater og frivillige teaterformål.

Nøkkelord

Kontakter

Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet: 416 77 568
Trude Gomnæs Ugelstad, leder for Utvalget for statens kunstnerstipend: 915 30 472
Stein Bjelland, styreleder Fond for lyd og bilde: 930 16 561
Tone Hansen, Rådsleder Kulturrådet: 917 69 664

Bilder

Lenker

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom