Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

– Den viktigste fredsprisen på mange år

Del

– Vi i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, som er representert i styret til ICAN Norge, er svært glade for den viktigste fredsprisen på mange år. Dette er en seier for sivilsamfunnet, og bør være en sterk vekker for den norske regjeringen, som frem til nå har boikottet forbudsprosessen sier leder Philip Rynning Coker.

– Denne fredsprisen kom på et veldig viktig tidspunkt. Faren for en atomkrig er nå større enn noen gang tidligere, og aldri har det vært viktigere å gi oppmuntring og anerkjennelse til den folkelige mobiliseringen mot disse farlige våpnene. Når våre ledere holder fast på gamle tankemønstre om avskrekking er det ICAN som har samlet og koordinert de gode kreftene i sivilsamfunnet til handling. Den jobben ICAN har gjort kan ikke roses nok, sier en engasjert leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

– Som leder av en ungdomsbevegelse som har jobbet aktivt mot atomvåpen siden 2011 er dette veldig rørende. Da vi reiste rundt i Norge og snakket om et forbud mot atomvåpen fikk vi alltid mye støtte, men også mange kommentarer om at vi var naive, at forbud var helt urealistisk, og at vi burde slutte å spre frykt i befolkningen om atomvåpen. Mange syntes dette var en veldig stor og uoverkommelig problemstilling og spurt hvordan en ungdom i Norge kan være med å gjøre en reell forandring. Så viser det seg at det er nettopp grasrotmobiliseringen i alle disse landene, koordinert av ICAN, som har vært en av de viktigste drivkreftene inn i forbudsprosessen. Dette er en utrolig anerkjennelse til aktivister verden over, sier Coker.    

Flaut at Norge ikke har signert forbudet mot atomvåpen

– Regjeringen gjentar til det kjedsommelige at signering av forbudet ikke er forenelig med medlemsskap i NATO. Dette er en passiv holdning til nedrustningsarbeidet og fører oss ingen steder. Slik situasjonen i verden er, er en passiv holdning en farlig holdning. Åtte av ti nordmenn ønsker et forbud mot atomvåpen. Nå må regjeringen lytte, og bidra inn i alliansen med å finne veien videre, uten atomvåpen. Så lenge disse våpnene finnes vil det være en mulighet for at de blir brukt. Når atomstatene selv ikke klarer å forvalte ansvaret og sikre en nedrustningsprosess må grasrota lede vei.

Alvorlige humanitære konsekvenser

– Vi må aldri glemme de humanitære konsekvensene dersom atomvåpen blir brukt. En atomkrig vil ikke bare være ekstremt grusomt for de som blir direkte berørt, det vil også forårsake store klimatiske endringer, og endre verden slik vi kjenner den i dag totalt, for alle mennesker på jorda. Det finnes nok atomvåpen i verden i dag til å utslette jorda flere ganger. Hvordan kan vi garantere at det ikke vil skje, når vi allerede vet at det er minst 11 atomvåpen på avveie? Fredsprisen til ICAN er også en viktig seier for alle de som har overlevd et atomvåpenangrep og har kjent de enorme konsekvensene av en detonasjon på kroppen, sier Coker.

-----------

Fakta om ICAN

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en koalisjon som per i dag består av 468 sivilsamfunnsorganisasjoner i 101 land, hvorav 25 i Norge. ICAN ble etablert i 2007 for å drive fram et internasjonalt forbud mot atomvåpen – et mål som ble oppnådd da FN-traktaten som forbyr atomvåpen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ble vedtatt av 122 stater 7. juli 2017. Traktaten ble åpnet for undertegning 20. september, og 53 stater har så langt undertegnet. ICAN arbeider nå for universell tilslutning til og iverksetting av forbudet.

ICAN arbeidet opprinnelig også tett med Norge om det såkalte humanitære initiativet som ble startet under Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide som utenriksministre, og som i FN førte til at et klart flertall av medlemslandene stilte seg bak kravet om et forbud. Med regjeringsskiftet i Norge i 2013 opphørte dette samarbeidet. ICANs arbeid ble støttet med midler fra det norske utenriksdepartementet fra 2011, men all norsk finansiering ble kuttet under den første Solberg-regjeringen.

ICAN har fokusert spesielt på å inspirere en ny generasjon til å arbeide for avskaffing av atomvåpen, og har gjennomført en energisk og kreativ kampanje. ICANs 468 partnerorganisasjoner består av alt fra små, lokale fredsgrupper til globale nettverk som representerer millioner av mennesker.

ICAN ledet og koordinerte sivilsamfunnets deltakelse i forhandlingene i FN om traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbet i nær dialog med stater.

For mer informasjon, se www.icanw.org

For spørsmål til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, kontakt:

Leder av Norsk folkehjelp Solidaritetsungdom Philip Rynning Coker tlf 97159420

Thea Katrin Mjelstad Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett og tidligere intern i ICAN Norge – tlf 988 85 319

Vedlagt bilde viser Philip Rynning Coker

Nøkkelord

Bilder

Om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 03 77 00https://www.folkehjelp.no/Solidaritetsungdom

Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vi mener at verden ikke er fattig, den er urettferdig – og sammen kan vi gjøre noe med det. Derfor er det en hovedoppgave for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi jobber for å fremme internasjonal solidaritet, for å bekjempe rasisme og fordommer, for en human flyktning- og integreringspolitikk og for en verden fri for atomvåpen.

Følg saker fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

USAs nye Jerusalem-linje er et farlig skritt bakover8.12.2017 14:26Pressemelding

Jerusalems status er et av de mest betente punktene i fredsforhandlinger mellom israelere og palestinere. Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel viker ikke bare fra den internasjonale linjen, den er i praksis ødeleggende for en fremtidig fredsprosess, og setter USA til de grader på sidelinjen som fredsmeglere i Midtøsten. Det sier leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Philip Rynning Coker.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom