Frende Forsikring

- Vil unngå konflikter og usikkerhet i eiendomsbransjen

Del

Torsdag 12. april åpner Christian Ringnes Kompetansesenter for brann- og driftspersonell på Skøyen. Senteret samler Norges bredeste fagkompetanse på brannsikkerhet og forebygging under ett tak.

Alle som eier en eiendom eller følger opp driften på vegne av eier er ansvarlige for at brannsikkerheten er ivaretatt med riktig funksjon og dokumentasjon.

- Mange er ikke klar over dette, og er usikre på hvem som skal gjøre hva. En stor andel er ikke klar over hva riktig funksjon og dokumentasjon innebærer, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS og initiativtaker til nytt Kompetansesenter for brann og driftspersonell AS.

Vil unngå avkortning, regress og konflikter
- Usikkerheten skaper økende konfliktnivå i eiendoms- og entreprenørbransjen, med mange feil og mangler på nye bygg. I andre enden følger brannvesenet og forsikringsbransjen eier og leietakere tettere opp, både forebyggende og etter brannskade. Både avkortning og regress øker, sier Sandmæl.

- Vi skal bidra til at konfliktnivået går ned, og kvalitet og kunnskapsnivå går opp, sier han, og forteller at det til nå har vært vanskelig å få oversikt, fordi kompetansen vært spredt på mange selskap.

All fagkunnskap under samme tak
Nå samles kompetansen på Skøyen, i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell som åpner 12. april. Frende Forsikring er først ut i forsikringbransjen, og et av 20 selskap som har inngått samarbeid med Dokumentert AS for å tette kunnskapshull om brannsikkerhet. Andre bidragsytere er Fire Eater, Brann og sikkerhetsforum, Bravida, Øglænd System, Kaeser kompressorer, Xylem, advokatfirmaet Brækhus, Sealand, TQM, Micro Matic, PID Solution, Jet Bramo, GPBMnordic, HIKVision, Creo Nordic, Vifter & Miljø, Servicetelefonen, Schneider Electric. Flere er markedsledende innen brannsikring, forebygging og HMS.

- Dette er den bredeste fagkompetanse på brannsikkerhet, forebygging og HMS som er samlet på ett sted i Norge. Flere er markedsledende på sine felt, sier Anders Sandmæl.

Demonstrasjoner, teori og praksis
I en unik kombinasjon av teori og praksis, bidrar de forskjellige firmaene med utstyr, installasjoner og mengder av kunnskap.

På åpningsdagen blir det blant annet fullskala forsøk med gass-slukkeanlegg, trykksetting av trapperom som kan hindre evakuering, og eksempler på branntetting og brannskiller som faktisk ikke er tette.

- Hva er mulige konsekvenser for eier, leietager og totalentreprenør om dette avdekkes ved overlevering, eller først etter en brann, sier Sandmæl.

Brannforebygging og strenge forskrifter
- Forskrift om brannforebygging er nylig revidert, og stiller strenge krav til både eier og leietaker. I Frende jobber vi aktivt med å følge opp kundene, slik forskriftene er ivaretatt. Men vi ser at mange sliter med oversikten, og derfor har vi engasjert oss i etableringen av Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell, sier salgs- og markedsdirektør i Frende, Erik Bjordal.

- Vi har et felles mål om at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert, slik at en brann får minst mulig konsekvens for alle de berørte, sier Bjordal.

Lærer om dokumentasjon og kontroll
At så bred kompetanse samles på Skøyen, gjør det mulig å vise funksjonene hver for seg og samlet.

- Dette gjør det mulig for driftspersonell, eiere og brannvesen å forstå hva som kreves av dem, sier daglig leder Anders Sandmæl.

Gjennom kurs og demonstrasjoner synliggjøres hvilken dokumentasjon som skal foreligge når bygget er nytt, og gjennom byggets levetid. Samtidig kan eier og driftspersonell kontrollere at eksterne som utfører kontroll og vedlikehold har den nødvendige kompetanse og leverer den nødvendige dokumentasjon.

- Hit kan en vaktmester eller driftssjef komme og lære; hvilket ansvar har jeg, hva skal jeg gjøre for å gjøre en god jobb? Hit kommer også brannvesenet med forebyggende avdeling, for å oppdatere seg foran sine mange tilsyn, forteller daglig leder Anders Sandmæl.

Nøkkelord

Kontakter

Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS og Kompetansesenter for brann og driftspersonell, anders@dokumentertas.no, 94 01 77 22

Bilder

Last ned bilde
Åpning på Skøyen 12. april kl. 14.30
Åpning på Skøyen 12. april kl. 14.30
Last ned bilde

Dokumenter

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Jonsvollsgaten 2
5011 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Helnorske Frende Forsikring eies av 15 lokale sparebanker. Gjennom eierbankene og egne salgssentre er Frende representert med over 1000 lokale rådgivere fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Vi har nær 260 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og over 250.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring, livsforsikring og pensjon. 

Følg saker fra Frende Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frende Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frende Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom