UnioUnio

- Taper 3300 kroner i trygdeoppgjøret

Del

Pensjonistene får realinntektsnedgang andre år på rad. En pensjonist med offentlig tjenestepensjon taper 3300 kroner. – Det kan vi ikke akseptere, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I år kan realinntektsnedgangen bli på 1,1 prosent. I fjor var nedgangen på 0,4 pst. I trygdedrøftingene som starter i dag, krever Unio kompensasjon for faktisk nedgang i fjor og forventet nedgang i år.

 - Hvis vi ikke krever samme inntektsvekst for pensjonistene som for lønnstakerne i år, vil underreguleringen gi pensjonistene en nedgang i kjøpekraften på hele 1,1 prosent, det tilsvarer 3300 kroner for en med offentlig tjenestepensjon, sier Ragnhild Lied.

 Reguleringen av pensjonene følger lønnsveksten med et fratrekk på 0,75 prosent.

 - I en periode med svak eller negativ reallønnsvekst for lønnstakerne rammes pensjonistene spesielt hardt. Det strider mot Stortingets intensjoner om at pensjonistene skulle ha halvparten av den reallønnsveksten lønnstakerne har, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

 Han er Unios forhandlingsleder i trygdedrøftingene.

 - Vi mener at dagens reguleringsprinsipper for alderspensjonene må suppleres med tiltak som minst sikrer pensjonistene mot nedgang i realinntekt i år der lønnstakerne har svak, men positiv reallønnsutvikling, og minst sikrer lik realinntektsvekst med lønnstakerne i år der disse har reallønnsnedgang, sier Erik Orskaug.

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom